DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 242 ~
Prelazeći šume Jasenačku kosu, Ježovitar i Mirkorien, te od leviia Suiolnik
istoimenu šumu, divismo Ke prašumi, u kojoj nadjosmo aoo-godišnje jele uz
omoriku, bukvu i javor.


Kod procjeue. koja je preduzeta za izlučeuje šumah g. 1873., pronadjena
je tu po rali drvna gromada sa 100 uorm. hvatih.


U reviru Smolnika, koj leži bliže do željezničke postaje u Gomirju, sagradjen
je već prije izvozni put od 12 kilmt. duljine, 4 met. širine, a sada se
pravi dalje na 95 klmtr. u revir Mirkovica sa troškom od 2-57 for. od tek.
metra. Ovdje se izradjuju bordonali, kusi za piljenice, bukove duge, vratila i vesla.


Jedan kbč. mtr. jelovine stoji 2 for. 90 novč. Trgovac mora platiti cielu
taksu za sposobno tehničko drvo, nu uza sve to ipak razmjerno mnogo neizradjenog
drva ostane, te je s toga donjekle težko i za trgovca, a i za šumara,
koji iniade premjeru preduzeti za točno proračunavanje tehničkog drva, te
s toga mnogo toga u šumi ostane i sagnjije, što će se moći bolje unovčivati, kada
se ti putevi jednom posagrade.


Ovdje je redovita preborna sječa, jer se najstariji razred drva sjeće.


Uredjenje šumah i sastavljanje odnosnih osnovah je u tečaju.


Služba šumarskog a i lugarskog osoblja je ovdje veoma naporna, i)oi´adi
kamenitog gorskog teraina. a uz to velika trgovina i kradja, te je podpimim
pravom njetko spomenuo, da bi se ovdje jedna godina službujućim činovnikom
za dvio računati morala, kao što kod vojnika u „Kriegsjahre".


Došav pod večer u Gomirje, dočeka t)as tu pod sjenicom na zgodnu mjestu
postavljnom gospodin načelnik iste obćine, te razloživ i odmoriv se od u istinu
naporna hoda, odvezosmo se na kolih natrag u Ogulin.


III. Skupština.
Dne 14. u 9 satih nastavljena bje skupština.


Gosp. predsjednik predloži za izpitivanje zaključnih računah za god. 1H82.
gosp. Perca, Smidta i Knoblocha, koji račune i blagajnu namah izpitaše. ter
našav sve u redu, podpisaše odnosne zapisnike, te o tom skupštinu obavjestiše
|)redloživ podjedno za ovjerovljenje zapisnika g. Laksara i Knoblocha.


G. tajrdk uze čitati nova pravila družtva, koja su nakon dulje razprave
uz njeke pi-einake primljena, te na drugom mjestu u cjelosti tiskane, te će se
vis. vladi na potvrdu podnieti.
Gosp. predsjednik izvjesti, da su dospjeli kamati od uloženih 1000 for.
u štedioni podieljeni siromašnom slušatelju šumarstva III. tečaja na kr. gosp.
i šum. zavodu u Križevcih — Miji Krišković-u. — te da je ravnatelj dobarah
baruna Prandaua, gosp. Adolf Danhelovski, družtvu priposlao svotu od 15 for.
što je sve na znanje uzeto. —


Gosp. tajnik izvjesti zatim, da dočim imade družtvo od unišlih dohodakah
višak od 1000 for. uložen u štedioni, to da bi poput ostalih družtvah bilo
najshodnije, da družtvo osnuje zakladu za podporu ubogih šumarskih udovicah
sa iznosom od 5000 for., te dočim bude taj predlog i pravila te zakladnice —