DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 243 —


koja su takodjer primljena — a ta zaklada na predlog gosp. Dojkoviea nazvana
imenom onog muža, koji iniade najveće zasluge, da se to družtvo iznova ustio)
iio, ter je ta zaklada nazvana „zaklada na usi)omenu prvog tajnika šumarskog
družtva, županijskog nadšuniara — Vladoje Koroškcnyi-a". —


Zatim je pročitao g. tajnik kućni red za upravlj. odbor, što je na znanje,
uzeto.


Razpravu znanstvenoga pitanja, — kako bi valjalo na temelju redovite
pieborne sječe u brdskih i planinskih predjelih šume uživati, odnosno uiediti
gospodarenje istih osobitim obzirom na vladajuće abnormalne odnošaje u gornjoj
krajini, preuzeo bje gosp. Zobundjia, nadšumar, koja razprava će se na predlog
gosp. Laksara u šum. listu objelodaniti, da na taj način mogu i druga gospoda
svoje nazore razviti, a prama tomu da onda upravlj. odbor podnese predstavku
na visoku vladu, da izda naredbu u tom pogledu za riešenje tog pitanja, ter
za obdržavanje u gori navedenih slučajevih.


G. predsjednik položi zatim svoju čast, moleći da se preduzme izbor
predsjednika, tajnika i jednoga odbornika, te je jednoglasno izabran predsjednikom
g. Emil Durst, ravnatelj državnih šumah, tajnikom gosp. dr. Vjekoslav
Kdroškenyi a odbornikom bude izabran gosp. Drag. Laksar.
S ovim bude skupština po gosp. predsjedniku zaključena, a zatim je bio
l)anket, te u ugodnoj zabavi sprovedosmo po podne, odprativ odilazeće na kolodvor,
dočim njeki članovi odoše drugi dan t. j . 15. u Lokve, gdje su ih
dočekali gg. šumari državnog dobra Fužine, ter kneževskog dobra Turn i Taxis,
ter razddiv tuj kneževsku veliku parnu pilu, te radionicu g. Mije Radoševića,
koji se požrtvovno brine i nastoji, da se šumski obrt u tom kraju podigne,
razidjosmo se večernjim vlakom kličuć svima, koji našu šumar, skupštinu kao
i naš izlet omogućiše uz zahvalnost, „srdačni s bogom". Drag. Laksar.


Izvješće


ta.) ni ka o dielovanju upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga
družtva, tečajem godine 1883.


Čast je podpisanomu tajniku hrv.-slav. šumarskog družtva na ime upravljajućega
odboi-a podnjeti VIL glavnoj skupštini, sHedeće godišnje izvješće o
dielovanju i nastojanju upravljajućega odbora, oko obstanka i širenja našega
družtva.


Ovogodišnji rad upravljajućega odbora i predsjedničtva odlikuje se osobitom
dielatnošću u životu našega družtva, kako ćemo putem ovoga razlaganja
viditi, a napose može se kazati da je rad, predsjedničtva tečajem ove godine
uprav omogućio dalnji obstanak družtva, koje je bilo zbog financljalnoga pitanja
ne malo uzdrmano.


Netom je minulo godinu dana, što se je bila sastala VL glav. skupština
u bielom — poslije potresa preporodjenom — Zagrebu, te je doviknula iz vrha