DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 273 —


Već je kasna noć svojim plastom prikrila obzorje kadno se ustasmo, zahvaliv
se Gomircem na svetčanom dočeku i prijateljskom prijetku našeg družtva,
sjedosmo na čekajuća nas kola, te odjurismo u Ogulin na počinak, za da se
snom za daljni rad, koji nas čekao, okrepimo.


Dan 15. kolov. osvanuo je liepim jutrom, pa je upravo mamio čovjeka na put.


Članovi sastadoše se na kolodvoru ogulinskom, nu bez predsjednika g.


Vrbanića, koji se je prošlog dana na večer vratio u Zagreb.


Članovom pridružiše se i ovdje učitelji ogulinski gg. Briz i Magdić.


Obskrbiv se kartami, sjedosmo na došavši vlak, te odjurismo put Lokvah
u 6 sati u jutro.
Sam put koga željeznicom provalismo, držim za suvišno opisivati, jer će
biti poznat svakomu čitateljah naša hrvatska Švica, naš gorski kotar!


U pol devet sati prispjesmo na kolodvor Lokavski. Tu nas dočekahu gg.
šumari fužinskog šumskog ureda i njekoja gg. šumari kneza Thurn i Taxisa,
te prijatelji naše zelene struke. Sjedosmo na čekajuća nas kola i odjurismo
„luizinskom cestom" u Lokve.


Okrepiv se ovdje, krenu članovi izleta na paropilu kneza Thurn i Taxisa,
pa izvidiv ovu, (koja žalibože nije radila radi svetka) krenusmo na kugljanu
gdje se pozabavismo do objeda.


Sastav se kod objeda sprovedosmo još njekoliko satih uzajamno uz zanosne
zdravice i liepu pjesmu želeć da se opet do godine u Osieku sastanemo,
kliknusmo si srdčani s bogom, te krenusmo jedni u Fužinu, drugi vlakom
dalje, nu svaki sa ugodnom uspomenom na minulu skupštinu.


Vojni Križ, mjeseca kolovoza 1883.


V. Lonćarić.
Lovno pravo u Bosni i Hercegovini *


Previšnjim riešenjem od 24. svibnja t. g. izdane su sliedeće ustanove odnoseće
se na vršenje lova u zaposjednutih pokrajina. Ustanove te stupiše u
kriepost neposredno po oglašenju njihovom u zborniku zakona.


Za lov puškami, potrebna je osim propisanog oružnog lista, još i vlastnost
lovne karte. Lovljenje zamkami, jamami, željezjern i tonm sličnim zabranjeno je.


Po usjevih, zasijanih zemljištih ma koje težatbe, izuzamši kad su zimi
smrznute, po razsadnicih, gdje bi se hodanjem mogao počiniti kvar, a prije berbe
i po vinogradi li. dozvoljeno je samo onda loviti, ako se vlastnik tomu neprotivi,
ili kad ogradjenjem zemljišta, takovo lovlenje nezabranjuje.


Pošto ^^e lov tako loviti imade, da se svi uzgoji poštede, to je lovac za
svaki kod vršenja lova nastavši kvar, dužan platiti odštetu. Okružne oblasti izdavaju
lovne karte, njihova se valjanost proteže na cielu zemlju, te traje godinu
dana. Proti odlukam okružnih oblastib, ako li takove uzkrate izdanje lovne


* Vidi: Zentralblatt f. đ. g. Forstwe8en. Svezak IX. g. 1883. strana 465.