DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 277 —


drvar može 14—16 vozova drva na dan do ugljevišta spremiti. Prazne sane
nosi radnik opet do sječine na plećima. Putevi i sanici imadu obično pad do 25"/«.
Kad je drvo na sječina do ugljevišta odpremljeno, laća se drvar posla


ugljara. U načelu se ovdje po alpinskom načinu drvo pougljiva.


Ugljevnici imadu obično visinu od 3´5 met., uz promjer temeljnice od
75—ir5 met. kako već prema odnošaju teraina; te prema tomu sadržinu od
104—250 kub. prostornih metara. Ugljevište nije uzvisito, a vrlo je riedko
potrebno pripraviti ga u toliko, da se nepropustnom naslagom ilovaće obije.
Isto tako neprave ovuda ni običajno premostjenje, već se ciepanice jednostavno
slažu na trešće i daščice, okolo se ugljevnik obloži složajem klipovja, u debljini
od 0´50 met.


Drvo se slaže obično u dva reda odnosno sprata, dolnji sprat visok je
obično 1.50 met., — na ovaj dodje onda drugi i napokon pokrov od manjih
komadića drvlja.


Čitav se onda složeni ugljevnik pokrije pokrivalom, od papratih i stelje, a
na ovo dolazi onda zbug, koji je pri zemlji 30, gori na čelu ugljevnika pako
20 cmt. debel. Ovaj se pokrov nastoji vazda uzdržati vlažnim, ter se obije, a
često, osobito kod većih ugljevnika, još i stupovjem učvrsti.


Ugljevnici se zapaljuju s gornje strane , ter se onda stožer po malo izpunjuje
ugljevnom prašinom.
Palenje ugljenika traje, kako kad, prema vremenu, 16—28 danah, vadjenje
ugljena i gašenje pako 3 dana.


Proizvodnja ugljena jest sliedeća:


Jedrina ugljevnika, objama od 250 prostornih met. ili 187´5 čvrstih met.
drva zaprema uz obično slaganje BO^/o ciepanica i 20 "/o klipovja, a težina jednog
prostornog metra drva iznaša poprečno 460 kg. u suhom stanju. Težina tuj
proizvedenog ugljena iznaša po kubični metar 99 kg.


100 kim. drvne gromade, daju 62 km. ugljena; a 100 kg. drva (6´38 c´)
0-201 km. ili 19-9 kg. ugljena.
6´82 prostor, metara, ili ti jedan kb. hvat drva daje 16´6 vorderberžkih
lagva iliti 6 hektolitara ugljena. Jedna vorderberžka bačva ugljena važe 25 kg.
Polag težine dobiva se dakle 20—2r5´´/o ugljena.


Gubitak kod prevažanja običnim šumskim puiem u daljini od 42 kilometara,
iznaša 2´67o.
Proizvodni troškovi iznašaju, za jednu bačvu ugljena (uz predmjevu, da se
iz jednog hvata drvlja 11 bačava ugljena proizvede):


Šumska taksa po hvat 61 nvč.
Izradba drva 1-40 „
Izvoz do ugljevišta 80 „
Plaća ugljarom 1.98 „
Priprema ugljevišta, suše i puteva ... . 49 „
Režija 22 „
Dovoz do željezane 2.20 „


Ukupno 7.70