DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 278 —


iliti za jednu bačvu 70 nvč. a po hetolitar 24 nvc. Ovaj se uspjeh može u
toliko označiti povoljnim, u koliko se isti na uštrb šumskog prihoda, kako to
jur prije iztaknusmo polučuje, ter koja okolnost omogućuje da se ovdašnje že-
Ijezane uspješno s onimi u Štajerskoj natjecati mogu, nu napokon bi silne drvne
gromade ovdašnjih šuma još i u većoj mjeri propadale, da neima tih koristnih
poduzeća u tom kraju, pa zato ni ne zavidjamo kad si drugi skromnom rentom
svoje glavnice uz naše uglavničuju.


Izvješće*


o
poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva na kr. gospodarskom i šumarskom u6ilištu
VI Križevcih, u mjesecu svibnju 1883 god. po gornjoj Štajerskoj.
Šumarski odnošaji velegorja susjedne nam pokrajine Štajerske, pružaju
obzirom na način gospodarenja šumami toli zanimivih, kao i obzirom na uporabu
i izvoz šum. proizvodah toli važnih predmetah, da je poznavanje i rukovodjenje
istih i za šumara u gorskih krajevih Hrvatske od najveće važnosti.


Ovogodišnja šumarska Ekskursija proputovav dakle gornju Štajersku, i to:
kroz šume državne i one austrijskoga alpinskoga montanskoga družtva, imadjaše
liepi cilj pred očima, koj je obzirom na razpoloživo vrieme putovanja i
izpunjenje točno ustanovljena programa zaista i postignut.


Dne 20. svibnja o. g. krene 11 slušateljah šumarstva pod vodstvom podpisatoga.
željezničkom prugom Križevci-Zakanj do Gradca, gdje se je prenoćilo«
Dobrovoljno se je ovogodišnjoj ekskursiji pridružio profesor Hlava. Dne 21.
svibnja rano jutrom ostavismo Gradac te stigosmo pod večer u mjesto Neuberg,
revir jedan tamošnjih državnih šumah, odakle je prava državna ekskursija sliedećega
dana 22. svibnja započela, pod dobrohotnim vodstvom drž. nadšumara
gosp. Germershausena.


Mjesto Neuberg leži u kotlini, okruženo naokolo visokimi planinami, koje
bijahu na vrhuncih još pokrite sniegom, te oštrim studnim podnebljem posvedočava
to mjesto svakomu stranomu šumaru, da je tamo uzgajanje šumah
tegotno.


Što se tiče splavljanja drva po vodi, primjećujemo unapred, da bijasmo ove
godine tako sretni, transport drva po raznih potocih i riekah gornje Štajerske
vidjeti u najvećem obsegu. Nedaleko samoga mjesta Neuberga eto nas kod
drvo lovke (Fangrechen) načinjene u potoku Miirzi, koja imade tu svrhu, da
drvo ploveće potokom zaustavi i uvadja u tocilni kanal, odakle opet radnici
drvo posebnim! kukami vade na stovarišta drva, a kasnije kod ugljevišta pougljene.
Do drvolovkah ovih manje vrsti, dopiru samo manji jedan metar dugački
trupci i cjepanice, koje su jedino opredieljene za pougljivanje.


* Ovo je izvješće visoka kr. zemalj. vlada odpisom od 9. kolovoza t. g. br.
31714 odstupila družtvu na uvrstbu u „Šumarski list". Opaz. Ured.