DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 280 —


Neuberškom bijaše nam nemoguće, jer se moradosmo žuriti, da jošte isti dan
preko Miirzštega pješke dodjemo u mjesto Frein.


Oprostismo se nadšumarom Germershausenom i hvalismo mu najliepše
na trudu kao vodji našemu. Oko podne dodjosmo u Miirzšteg, gdje bijasuio
od strane tamošnjega upravitelja šumah gostoljubivo dočekani. Maleno to mjesto
ukrasuje izim velebnih gorah i ciele prirode i divni lovački stan Njeg. Veličanstva
našega kralja. Bijaše nam dozvoljeno, da razvidimo krasno nutarnje
uredjenje toga lovačkoga stana. Poslie podne nastavismo naš put kroz državni
revir Miirzštežki, sve duž obale rieke Miirze i pokraj mjesta „Todes ´VVeih",
do šumarije u „Freinu."


Prije napomenutoj šumariji u Miirzštegu podpada pod upravu 7413 Hect.
šum. površine, koja se dieli u tri šum. čuvarska okružja.


Po gospodarskoj osnovi iznaša godišnji dobitak na drvu iz tog revira po
100-godišnjoj obhodnji u visokih šumah čistom sječom rabljenih 12000, a prebornom
sječom uživanih 2000 prostr. metara drva. — Čista je sječa najviše u
porabi a na visinah gorskih rabi se jedino preborni sjek.


Radi strmih i vrletnih gorskih kosah, te radi oštrih i naglih promjenah
podneblja imade tamo i mnogo zaštitnih šumah. — Iduć putem od Miirzštega
u Frein, koj je svim putnikom toli obljubljen radi divne prirode, imadosmo
prilike vidjeti dva omanja šumska biljevišta, a takodjer i hranilište divljadi


t. j . otvorenu strehu, u kojoj se jelenom u zimi hrana izpostavi, da nepoginu
od gladi.
Spazismo i planinu „Veitsch" od 1963 metara absolutne visine, na sljemenu
pokritu sniegom, koju nam pokazaše kao dobro lovište divokozah, u
kojem da ih se preko 300 komada zadržaje.


Da se divljad ne raztjera, dozvoljeno je putnikom samo po njekih označenih
putevih u toj planini hodati, jer je to lovište previšnjega dvora. U tamošnjih
bo državnih šumah a i mnogih najmljenih obćinskih imadu pravo lova
samo članovi previšnjega našega dvora.


0 liepom uredjenju lova i obilnom broju divljadi neka bude samo napomenuto,
da je ovoga proljeća do 20. svibnja palo 95 kom. tetrebovah prigodom
mrieštenja, a kod jednoga jesenskoga lova na visoku divljad bude ubito po
150—200 i više komada.


Pošto prispjesmo pod večer u „Frein", veoma zabitno gorsko mjestance,
te tamo i prenočismo, imadosmo dne 23. svibnja rano jutrom nastaviti put
naš po ustanovljenom programu, preko t. zv. Hennreitalpe u Guswerk.


Rano jutrom dne 23. svibnja razvidismo u Freinu sjemenište jedno gdje
se uzgajaju 2—3 godišnje omorike, bori i ariši za presadjivanje na pomladiti
se imajućih šum. površinah, a takodjer razne ručne sprave drvarah i saone za
izvoz drva. Nedaleko samoga mjesta vidismo piljanu jednu tjeranu vodom, koja
samo najjača debla omorikah, koja se nedadu gorskim potokom dalje splavljati,
izpili u daske. Zanimivo bijaše motriti i razne utvrde obalah oko Freinskoga