DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 281 —


potoka, t. j . iz kamena složene ograde na onih mjestih, kojim bi jaka i nagla
voda štete naniela, ili bi se sploveće drvo tamo razilazilo i gubilo.


Freinski šum. revir obsiže do 13000 jutara u njem je skoro sama omorika
vladajuća. Vidismo takodjer napredno uzraslih omorikovih sastojinah, koje
prorediše u dobi izmedju 30 — 40 godinah.


Nu najzanimiviji predmet u tom reviru u pogledu prevoza drva Jeste
naravna tako rekuć, vodara, zvana „Taschelklause."


Dočim je gradnja vodarah u svrhu transporta drva vodom, skopčana često
osobitimi potežkoćami, a svakako znatnimi novčanimi troškovi, pospješuje ovdje
sama narav najjednostavniji i najjeftiniji prevoz drva.


Dvie pećine kroz koje Freinski potok prolazi približe se tako jako, da
razmak istih najviše 5 metara iznaša, za pečinama nalazi se gorska kotlina,
koja se u to vrieme pretvori u malo jezero kad je vodara zatvorena t. j .
odtok vođe za neko vrieme prekinut. Vodara se ova prema množini splav-
Ijati se imajućega drva potokom više puta na dan otvori, iz koje voda tada
silom nahrupiv digne u potoku nasjedale trupce i zaostala drva, te odvadja
do mjesta opredieljenja. Djelovanje i korist ove vodare vidismo najbolje kad
istu pred nami otvoriše.


Istom je vodarom u savezu i vodena kliz, kojom se može na dan do
400 prostor, m. drva splavljati, i kojom je ove godine već tociljano 4000
prostor, m. drva i 200 kom. gradjevnih debalah.


Nakon druga jošte dva sata hoda dodjosmo na t. zv. „Hennreitalpu"
gdje nam Ijubezno u susret dodjoše gospoda šumarski upravitelji Brandstiitter
iz Vegscheida i Hampl iz Guswerka, koji potonji kao ravnatelj i učitelj na
lugarskoj školi u Guswerku povede sobom i sve svoje učenike, da bude više
mladeži a doček ljepši.


Odpočinuv ovdje uz prijateljski doručak koji nam priredi upravitelj Hampl,
dodjosmo pod večer u Guswerk. U zgradi šum. ureda pokazivao nam je upravitelj
Hampl liepu sbirku šum. proizvodah i prorezah drva, a osobito po zareznicih
kao i raznimi bolestmi oštećena stabla. Predmeti ovi njegovim nastojanjem
sabrani i izloženi veoma su poučni u pogledu čuvanja šumah i uporabe
šumskih proizvodah.


Lugarska škola u Guswerku, koju jošte isti poslie podne razvidismo, utemeljena
je na državni trošak, a otvorena u listopadu 1881. god., te je pravi
internat. Zadaća je ove škole, da uzgoji valjano i pošteno šumarsko pomoćno
i lugarsko osoblje, koja svrha se zaista postizava samim ustrojstvom tamošnje
škole tako teoretičkom naobrazbom učenikah, kao i raznimi praktičnimi radnjami,
koje su dužni ovi mladići u šumi izvadjati. — Vrhovni nadzor nad tom
školom vrši c. kr. ravnateljstvo državnih šumah u Beču, a dotični šum. upravitelj
u Guswerku jeste odgovorni predstojnik ove škole i prvi učitelj, komu
je jošte dodieljen assistenta jedan ili pomoćni učitelj. U pravilu se neprima
više od 15 mladićah iz Štajerske i gornje Austrije u tu školu, Zemaljskimi
stipendiji od 200—250 for. uzdržaje se 10 mladićah, — Naukovni tečaj traje


21