DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 283 —


Što se tiče šum. štetah, koje nepovoljno uplivaju na gojenje šumali, to
su iste srećom u tom reviru dosta neznatne, a to radi valjanoga i revnoga
nadzora lugarskoga osoblja. U cielome bijaše prošle godine po lugarib prijavljen
samo 21 slučaj počinjenih krađjah, a isti odsudjeni na naknadu štete sa
15 for. — Kamo sreće, da se kod nas tako malo drva krade.


Za šume osobito pogibeljnih elementarnih nepogodah tamo neimade. —
Od kukacab je poznat tamo omorikov pisar, nu pošto se marljivo tamani —
a drvo odmah iz šume odstrani, nemože se niti znatno razploditi. — Najveću
štetu počini mladim biljkam i nasadom visoka divljađ, koja se visokoga lova
radi tamo mnogobrojno nalazi.


Akoprem imadosmo eto već treći dan našega putovanja po gorah veoma
naporni hod od Guswerka do Weichselbodena, zaboravismo ipak na sve poteškoće
putovanja, jer imadosmo prilike vidjeti vazda novih stvarih i zanimivih
prediuetah. U mjestu Greithu pokazivaše nam umjetnu gojidbu pastrvah ili forellah
u posebnoj zgradi, kako se iste od jajeta počamši uz neprekidni svježi
pritok vode u posebnih rezervoarih i škrinjah postepeno razviju te nakon više
tjedanah opet u gorske potoke napuštaju, da se što više umnažaju. Ovim je
plemenitim ribam transport drva u nekih potocih veoma naškodio.


Vidismo liepo uzgojene mlade proredjene, i dielom dorasle omorikove sastojine
u kojih se je izvela prozraka, a glede stepena prozrake osobiti se je
obzir uzeo gledom na položaj podneblje, i ine mjestne odnošaje. Bijaše takodjer
zanimivo motriti pougljenivanje drva a ležećih ugljevnicih, gradnja istih, a vadjenje
ugljena u drugih ugljevnicih jošte za trajanja pougljenivanja.


U mjestu Tiirradmeru dao je upravitelj Hampl nekoliko velikih kamenah,
riekom Salzom skotrljanih i uz obale nasjedalih, pred nami dynamitom razpršiti,
da neprieče splavljanje drva.


U mjestu Rothmoos pako vidjesmo postupak kod slaganja drva u ugljevnike,
uspjesmo se tja na klobuk jednoga ugljevnika i baciv žeravku u stožernu ciev
upalismo ga. U istom mjestu vidismo takodjer svekoliko potrebno orudje ugljarah,
poveću jednu piljanu, učinismo pokuse razprsnivanjem ovelikih kladah pomoćju
baruta sa posebno nabitimi vijci („Sprengschraube"). Ovaj se postupak osobito
preporuča kod razprsnjivanja mekanijega drva, te je mnogo laglji i jeftiniji
od postupka dynamitom, uz to i manje pogibeljan, jer se drvo obično samo
na dva diela razkoli, a nerazleti u toliko komada kao kod palenja djnamitom.
Zadržasmo se takodjer dulje vremena u krasno tamo uredjenom šum. sjemeništu.
Sva sjemeništa, koja razvidismo prigodom našega putovanja nalaze se u neposrednoj
blizini lugarskih stanovah, kojim lugarom je osobita dužnost bditi
nad time, da potrebiti i najmljeni radnici sve poslove u sjemeništu pravodobno
obave.


Podjosmo takodjer i na blizo nalazeće se tresetište, koje će se naskoro
u polje obratiti, buduć se vađjenje treseta za ogriev tamo neizplaća i jer je
sam treset lošije vrsti. Nadjosmo na istom tresetištu kukavno uspjevajuće kosodrvine
(pinus montana), a od biljkah dosta riedku jednu vrst, „Drosera rotun