DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 284 —


difolia", po Darvinu poznatu kao zareznike žderuču biljku. Došavši poslie podne
i do granice toga državnoga šumskoga kotara, u samo mjesto Weichselboden
zalivalismo se najsrdačnije gosp. upravitelju Hamplu iz Guswerka na velikoj
usluzi i požrtvovnosti, kojom se je on od srdca zaista za dobar uspjeh ove
ekskursije posvetio.


Pod vodstvom nadšumara Kalima iz Vildalpena predjosmo sada iz državnih
šuraah, u one austrij. alpinskoga montanskoga družtva.


Odputismo se do u blizini Weichselbodena nalazeće se glasovite vodostaje
na rieki Salzi, poznate pod imenom „Preseniklause".— Vodostaja ova sagradjena
je medju dviema pečinana, koje se obim obalam rieke sasma približuju, te je
sva sazidana iz čvrstoga tesanoga kamena a uz to još vezana i željeznimi sponami.
Duljina te vodostaje, koja se kano nasip neki poprieko rieke pruža iznaša
50 metara, debljina samoga zida 12 met., a visina 9 met., te je providjena sa
tri otvora, na kojih se željezna vrata pomoćju vijka mogu uzdignuti ili spustiti.
Vodostaja ova sagradjena je troškom od 120.000 for., te se obzirom na jakost i
trajnost same gradnje može smatrati monumentalnim djelom.


Od vodare ove dodjosmo naskoro u mjesto Gschčider, a odavle tek kolima,
koja nam od strane šum. uprave u Vildalpi na razpolaganje staviše, nakon
poldrugi sat vožnje u mjesto Vildalpe, gdje nočismo. Veličanstvenost prirode
toga Alpinskoga priedela nije moguće zaista riečima opisati, dosta je ako
kažem, da proputuje tamo svake godine mnogo stotinah putnikah i razne struke
naravoslovacah, da se dive liepoti naravi.


U mjestu Vildalpe pokazivao nam je jošte nadšumar Kahm u vlastitom
si stanu krasno uredjenu i obilnu zbirku raznovrstnoga rogovlja od jelenah,
srnah, šarenjakah i divokozah, te razne nepravilnosti razvitoga rogovlja, koja
sbirkau lovačkom obziru i za prijatelje lova toli zanimiva kao i skupociena.


Rano jutrom dne 25. svibnja ostavismo mjesto Vildalpe, te podjosmo neko
vrieme uz potok „Hinter\vildalpenbach" a tada nam se je bilo uzpinjati na
visoku planinu zvanu „Eisenei´zerhohe", preko koje moradosmo jošte istoga dana
doći u mjesto „Eisenerz".


Pod šumsko upravni kotar u Vildalpe spada 42000 jutr. šum. površine,
položaj tla posve je gorovit, proviručimi glavinami i veoma strmimi obronci
providjen. Omorika je od četinjaćah vladajuća a imade u smjesi arišovah i
jelah, te je tlo šumsko posvuda prilično obrašteno izim najvišjih nekojih točkah
sljemena gorskoga i odviše strmih gorskih obronakah.


Zima je ovdje dugotrajna a podnebje jošte strožije nego u prije spome


nutom šum. kotaru, stoga je gojenje šumah veoma otegoćeno.


Veoma nepovoljno uplivaju na gospodarenje šumami tamo postojeće jošte


služnosti, osobito servitut paše, a tom zgodom i drugi šumski kvarovi, kako


se u šumi na licu mjesta sami osvjedočismo. U tom se pogledu opaža odmah


velika razlika, ako čovjek dodje iz državnih šumah u one alpinskoga mont.


družtva.