DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 285 —


Burni vjetrovi, a takođjer i usovi ovdje se često radjaju, te vidismo na
samoj planini „Eisenerzerbohe" poharu jednoga usova, koj je minule zime tamo
prošao. Pod silnim teretom sniega, koj se je uz luž obronka u dolinu skotrljao,
jeste na prugi kud je prošao i doraslo drveće polomljeno, korienjem izčupano,
kamenje odvaljeno, a tom je zgodom sve propalo što bijaše na putu.


Nadjosmo na toj prugi i dvie poginule divokoze, koje je usov uhvatio,
kotrljao i ubio.


Dok dodjosmo na sljeme planine „Eisenerzerbohe" 6000 stopah visoke
utrudismo se prilično i to stoga, što imadosmo blizo dva sata hodati neprekidno
po sniegu. Taj dan bijaše u obće najnaporniji cieloga našega putovanja, na
koji će se svi učestuici ove ekskursije sigurno dugo sjećati. Na samom sljemenu
oprostismo se nadšumarom Kahmom a zatim se odmah spuštasmo nuz planinu
prema Eisenerzu, gdje nam kod mjesta „Rohrmauer" u susret izadje šumarnik
Krauss. Samo mjesto Rohrmauer po sebi je divno, a u šumarskom obziru toli
zanimivo, da dulje vrieme tamo postajasmo.


Vodio nas je put šumski uz strmu tako rekuć okomitu gorsku stienu
preko 100 metara visoku, koj put sagradiše u tu svrhu, da so po njemu iz
onih do.sta nepristupnih šumah mogu u obće drva izvažati.


Došav do oveće jedne plješine „Rohr" 80 jutara velike, pokazivao nam
je g. šumarnik način pomladjivanja i presadjivanja omorikovih biljkah na toj
površini. Veoma neshodnim i nesmotrenim postupkom jeste ciela ova plješina
godine 1830. čistom sječom pomladjena, a sječa upravo uvedena sa pogibeljne
vjetarne strane. Posljedica toga postupka bijaše ta, da se je četiri puta tamo
sadilo nu bez svakoga uspjeha, jer je jaki vjetar već prve godine mlade
izbojke uništio.


Šumarnik Kraus došao je na misao tu, da oko svake presadjene biljke
zabije u tlo po tri drvena šiljka, koji skoro nevjerojatno ali ipako občuvahu
biljke od pogibeljnoga vjetra i ujedno od obršćivanja po domaćoj stoki ili divljači.


Da je taj postupak kod presadjivanja biljkah zaista valjan, svjedoče najbolje
na taj način 30 jutarah liepo pomladjene površine.


Na podnožju gore nedaleko čarobnoga gorskoga jezera „Leopoldsteinersee"
priredio nam je dobrostivo šum. Kraus kola, kojima se duž liepo ovo jezero
naskoro dovezosmo oko´ poveće mjesto Eisenerz, glasovito sa svojih ogromnih
lievaonicah željeza, od kojih su možda u čitavoj Europi samo jošte veće one
u Švedskoj. Iz Eisenerza od\ezosmo se odmah poslie podne željeznicom u
mjesto Hieflau.


Veoma bijaše zanimivo motriti kod Hieflaua splavljanje drva na rieki
Ennsi, koje splavljanje se je upravo to vrieme u najvećem obsiegu obavljalo.
Hiljadu komada stupacah drva valjaše se u valovih te rieke, a kod mjesta
svoga opredielenja se obustaviše na drvolovki.


Veliku drvolovku na rieki Ennsi gradiše već godine 1512., od toga
vremena dakako morala se usljed raznih oštetah velikom vodom počinjenih
ponovno graditi i često popravljati. Ove drvolovke vlastničtvo su sada