DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 286 —


austr. alp. montanskoga družtva, te su 200 hvatih dugačke. Kod istih se sada
na godinu izvadi do 8000 prostr. m. drva za pougljenjivanje, neračunajuć mnogo
hiljada debalah drva, koja se u piljani izradjuju za razne gradjevne svrhe.


Pokraj glavnih uhv. grabljah pružaju se u slici polukruga i druge jošte


t. ZV. obranbene grablje „Hilfsrechen", koje imadu zadaću braniti kod velike
vode preveliki pritisak drva na prije spomenute grablje te tako ih ćuvati od
proloma (Ilechenbrtiche). Kod same piljane dižu se drva iz vode posebnim nastrojem
koloturom, te ona opredieljeua za pougljenjivanje i manje vriedno drvo
prepili se na kružnoj pili u manje, metar dugačke komade drva.
Ogromna kružna pila l´´/4 metara u promjeru radeć silnom snagom vode,
prepili u tren preko stope debelo drvo.


Razvidismo tamo jošte pougljenjivanje drva u velikom, kod kojega opetovano
puta vidimo postupke kod slaganja i gradnje ugljevnjikah, vadjenje i sortiranje
ugljena, a posije toga odputismo se jošte u bližnju lievaonicu željeza
u Hieflau.


Ogromna ta lievaonica potrebuje za svoje 3 peći (Hochoffen) tečajem
24 sata do 3000 hektolitra uglfeua u svrhu talenja željeznih rudah; potrebuje
dakle ciele godine 1,095.000 hekt. ugljena, po ćemu se može zaključiti, koliku
važnost imadu tamošnje tvornice kao stalni konsumenti obzirom na uporabu,
vriednost i najveći dobitak onih šumah.


Vrativ se u Hieflau natrag prenoćismo tamo, te sliedećega dana 26. svibnja
pod vodstvom nadšumara Pachmajera iz Admonda nastavismo naš put dalje.
Šume spadajuće pod upravni kotar admondski površinom od 24000 jutara
pružaju svakomu stranomu obzirom na izradjivauje i prevoz šum. proizvođah
tako zanimivih i važnih gradjevinah, da bi za točno razmatranje svijuh ovih
predmetah boravak Exkursije samo u tom mjestu 8 danah trajati imao, što
nam bijaše dakako nemoguće. U tako zvanom Hartelsgrabenu nedaleko željezničke
pruge, koja iz Hieflaua u Gštatterboden i dalje u Admond vodi vidismo
u inače dosta neznatnom gorskom potoku osobiti način splavljanja drva.


Razni vodopadi i gorske bujice povećavaju vodu toga gorskoga potoka
tako jako, da se mjeseca svibnja najbolje drva splavljuju.
U tom gorskom jarku nadjosmo jošte silnu gomilu sniega od strovaljenoga
usova, a vidismo i čarobne vodopade uz okomite gorske stiene.


Sa visine od 1000 metara transportiraju se drva pomoćju trijuh klizih
od kojih je najveća 3 kilom, u taj potok. Pomoćju vodostaje jedne koja se nad
timi suhimi puzalicami nalazi, povećava se od potrebe veličina i jakost toga potoka.


Kraj najdolnje od ovih khzih, kojima se u obće na godinu do 4000
prostr. met. drva transportira, gledasmo kojom silom i brzinom drva iz klizih
izskaču, opisav luk u zraku od 20 i više metara padnu stupci u vodu,
koja ih dalje nosi. Sasma skoro na podnožju gore nalazi s drvolovka, gdje
se drva iz vode vade, te posebnom opet klizi, koja je izpod željezničkoga
nasipa provučena oskliznu se drva opet svom brzinom i urone u valove
brzo tekuće rieke Ennse. Željeznička uprava bila je dužna prigodom gradnje