DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 287 —


te pruge, za osjeguranje svoga nasipa svojim troškom sagraditi prije spomenute
drvolovku. Odavle vozismo se opet kolima u Gštatterbodeu gdje odpočinusmo,
a posije objeda podjosmo u bližnje sjemenište gdje vidismo sasma sitne
ponikle ariše u napunoj sjetvi, koja je prije 3 tjedna bila obavljena. Omorike
presadjene, u redovit takodjer liepo uspjevahu. U sjemeništu ovom počine
znatne štete mrmci (Grjllus grjllotalpa), a od pticah gorske zebe. Vanjskim
pako branjevinam i mladim nasadom počine pako jeleni u strogoj zimi, obršćivanjem
vršnih pupoljakah baš veoma znatnih štetah.


Pogledasmo si jošte skladište drva, te malu bolnicu u kojoj se onesrećenim
radnikom i drvarom prva pomoć pruža, te se vratismo natrag do željezničke
postaje uGštatterbodenu, a odavle dodjosmo pod večer željeznicom u Admond.


Drugi dan dne 27. svibnja razgledasmo na poziv nadšumara Pachmajera
u nadšumarskom uredu nalazeće se tlo i sastojnovide te šumske mape i razne
nacrte o šum. prevozilih, sve veoma liepo i pomno izradjene radnje.


U pogledu šum. knjigovodstva te zaračunavanja tvarih i novca pokazivao
nam je nadšumar sve potrebite knjige i izkaze, kojima se uz dosta obsežno
poslovanje izkazuje osobita točnost.


Ukupna imovina toga šum. upravnoga kotara iznaša po zaključenom inventaru
od godine 1882. 468.616 for. Svaki se mjesec zaključeni novčani dnevnici
oda.´alju na pi´osudjivanje i potvrdu k šumarskomu ravnateljstvu nalazećemu
se u mjestu Weyeru.


Poslie toga pogledasmo si jošte veliku parnu piljanu u Admondu, koje su
vlastnici Bečani Gerstle i Obermajer.


Piljana je ova najveća što ju prigodom ekskursije naše vidjesmo. Imade
velikih 7 jarmovah (Gattersiigen) a u pojedini jaram dade se poredati 26—28
pilah (Sageblatter), koje tada iz jednoga debla isto toliko dasakah izrežu.


Parni je stroj uredjen na 100 konj. silah, nu radi obično samo sa 60
konj. silah. Od te piljane vode željezne tračnice do rieke Ennse, a tovarni
vagon ili kola upuštaju se tračnicami posve u vodu. Kad su radnici drva nakladali,
vuku se uzetom od parnoga stroja, natovarena kola od velikoL:a stovarišta
kraj piljane i tako se postupak opetuje.


Na dan izpili ta piljana do 350 debala, a prije napomenutim! koli digne


se iz vode njih do 500 komada.


Od znamenitostih mjesta Admonda valja napomenuti, veliki starodavni i
liepo uredjeni samostan Benediktinacah. Pogledasmo si krasnu veliku u gotičkom
stilu gradjenu crkvu, u kojoj imade divnih rezbarijah u limbovom drvetu.
Vidismo veliku salu istoga samostana, 100 koračaja dugačku, u kojoj je smještena
knjižnica a u njoj preko 80000 raznih svezakah i do 800 kom. veoma
cienjenih rnkopisah 10, 12, 13 i kasnijih stoljećah. Ovu knjižnicu najvećim
naporom jedva spasiše god. 1863., kad je silni požar pol Admonda upropastio,
dočim je crkva i jedan dio samostana morao se na novo graditi.


Poslie podne razvidismo jošte liepu okolicu Admonda, te bi time prava


naša ekskursija bila dovršena.