DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 288 —
Rano jutrom dne 28. svibnja oprostismo smo se nađšumarom Pachmajerom
hvalee mu za sve najliepše; te željeznicom prelio Setzthala stigosmo oko
1 sat u Leoben. Tamo posjetismo znamenitu rudarsku akademiju i pogledasmo
si liepe sbirke geologičkoga i rudarskoga kabineta, te još isti dan kasno u
večer dodjosmo u Gradac.


Dne 29. svibnja bio je dan odmora te svakomu na volju stavljeno, da
sprovede u Gradcu kako želi u krugu svojih znanacah i prijateljah, ili da se
razvidi znamenitost toga grada.


Dne 30. svibnja rano jutrom ostavisnio Gradac, te stigosmo kroz Zidamimost
i Zagreb opet sretno u Križevce.
Ekskursiji ovoj služilo je najpovoljnije vrieme, a zdravlje svim učestnikom,
što je sigurno glavni uvjet za dobar uspjeb takovoga poduzeća.


Konačno izjavljujem kano vodja ove ekskursije najtopliju zahvalnost svim
onim, koji su, budi savjetom ili činom provođenje ove ekskursije podpomagali.
A to su prije svega ravnateljstva željeznicah na prugi željezničkoj kraljevića
Rudolfa, državne južne i kr. ugarske pruge za podieljenu sniženu vožnju slušateljem,
zatim c. kr. ravnateljstvo državnih šumah i dobarah u Beču, i šum.
ravnateljstvo austr. alpinskoga montanskoga družtva u Weijeru. Svimkolikim
pako veleštovanim šumskim upraviteljem, nađšumarom i šumarnikom toli drž.
šumah, kao i onim alpinskoga montanskoga družtva, u izvješću ovom već napomenutim
i svim prijateljem, koji nam Ijubezno u susret izadjoše budi ovime
izrečena najsrdačnija hvala.


U Križevcih, dne 6. kolovoza 1883.


prof. šumarstva.


Postotak odpadka kod izradbe drva.


Piše D. Ilijć, kot. šumar.


Kod svake proizvodnje, odnosno pretvorbe surovinah u robu, gubi se stanovita
kolikoća materijala prema obliku dotične namirnice ili proizvoda.


Mi šumari pako možemo reći, da je svaka apprettirana roba samo stanoviti
dio debla, koji se do cieline nadopunjuje odpadcima kao n. pr. korom,
trešćem, iverjem, piletinom i t. d.


Opredieliti razmjer tih odpadaka prema kolikoći robe ih obratno, veoma
je važna stvar. Ta važnost ne izkazuje se toliko tim, što je današnji dan u
modi matematikom sanctionisati istine, nego više time, što pomenuti razmjer
matematički ustanovljen vrši u upravi šumskoga gospodarstva kontrolu prama
potrošnji. Kod posjednikah šumah koji u vlastitoj režiji špekulacije tjeraju,
nije to tako važno, jer nitko sam sebe neokrade. Na drugi način biva to kod
onih upravah, gdje pojedini trgovci robu fagonniraju, kako je to žaHbože u
čitavoj Hrvatskoj skoro´ kod svih šumskih posjednikah.