DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 289 —


U današnjih baš ne cvatućih merkantilnih odnošajih trgovina s drvom ne
pruža bog zna kakav dobitak trgovcu. A uz današnje šumsko-čuvarske odnošaje
ipako, premda se kod nas broj čuvarskih organah ne može sasma u sklad dovesti
sa načeli modernoga čuvanja šumah, težko je kriomčariti.


Borba izmedju prodavaoca i kupca u potonjem smislu povoljnije se vodi
za prvoga, barem je dosada takav rezultat. No onaj svjestan svoje slabosti u
gornjem smjeru a podkriepljen većim dielom potrebom za svoj ekonomski obstanak,
takodjer snuje te gleda nadmudriti ili trgovački govoreć, prevariti prodavaoca.
A ovo pako može se dogodjati kod onih manipulacijah, gdje je kontrola
uprave u najslabijoj poziciji, a to je nedvojbeno kod certificiranja robe.


Legalnoj robi lahko je u šumi sa strane privući robu potičuću od nedoznačenih
stabalah, kako to zaista većinom i biva u prebornih šumah, gdje je
nadziranje sjeka vele otegoćeno. A pošto tako privučena roba ne nosi na čelu
marku lopovštine, to se i lahko kao zakonita providja kontrolnimi znakovi,
izuzevši slučaj, da je kolikoća kriomce privučene robe tako znatna, da se već
od oka zaključiti može kakovog je porekla.


Šumske uprave imaju doduše ustanovljene njeke postotke, koje pribrajaju
kubičnom sadržaju gotove robe. Kontrola je jasna, ako se naime, kubični sadržaj
robe sa pribrojeniini postotci slaže, sa kubičnim sadržajem u oblo mjerenoga i
prodanoga debla, znak je, da je trgovac pošten bio. No nastane li slučaj da
roba sa postotci više iznaša od izmjerenoga debla, to je opet znak da je robe
prikradjeno. No ovi postotci mora da su ustanovljeni od nekadašnjih pristaša
okularnih mjerah, normirani su bo za sve slučajeve. Ako se kontrolni činovnik
ovih postotakah drži, to se nemože jamčiti da li čuva povjereni imetak ili štiti
kradju, a može biti i to, da trgovac — prera je nedužan — strada. Ja sam
toga osvjedočenja, da je mnogo bolje ostati kod okularne metode te kod svakoga
certificiranja prosudjivati ma i od oka razmjer robe prema odpadkoni, nego se
vladati po pomenutoj šišmišjoj normi. „Šišmišjoj" velim, jer normirati podatke
stečene okularnom metodom, bezsmislica je.


Da je ovaj moj navod opravdan, neka mi bude dozvoljeno dokaze doprinieti.


Skrižaljka postotakah, koji se kod naše imovne obćine i ovdašnje državne
uprave gotovoj robi u svrhu kontrole pribrajaju, izgleda ovako:


Buge i šimla
do 80 cm. duljine . .
do 1.2G m. „ .. .
kod 2cm.deblj. a 0.95 cm.
do 1.40 m. daljine . 100"/„
150"/„
150%
Piljena
daske do 2.6 cm.
„ preko 2.6 „
Letve
Morali . . . .
roba
debele 50o/„
40"/o
33 "/o
33«/„
Vesla Tesana roba
do 3.20 ni. duljine.
preko 3.20 „
Vratila
bez razlike
.
.
.
.
I007o
125%
200"/,
kao grede, gredice, rogovi
I. od 13/16 cm. debljine.
II od 13/16 do 16/21 cm. d.
III. od 16/21 do 32/32 cm. d.
IV. od 32/32 do 48/48 cm. d.
itd.
35»/o
50»/o
757u
100"/,,