DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 294 —


je takodjer i đonjekle moralna dužnost nad vršenjem spomenute naredbe bditi.
Jer napokon što će i najkoristnije naredbe na papiru, ako se u istinu neprovadjaju.
Rakolov je nadalje u mnogih krajevih dosta važno vrielo, nuzužitaka
šumskih, a svakako bi još većim vrielom dohodka bio onda, kad bi se rakolov
racionalno obavljao. Raci bo ne samo da su tečno i zdravo jelo, no oni su i
oblizcem svakoga gourmana, ter se s toga i rado kupuju, a i dobro plaćaju.
Naši lugari mogli bi napokon u tome naći dosta izdašno vrielo, dohodka nuzgrednog.
Mi spomenutih razloga radi, dakle radostno bilježimo spomenuti učin visoke
vlade, a svim našim drugovom polažemo na srce, da nastoje svaki u svom
djelokrugu i kraju oko vršenja iste.


Zakon o utemeljenju zaklade za promicanje gospodarskih
svrhak kraljevinah Hrvatske i Slavonije.


u zborniku zakonah i naredabah valjanih za kralievinu Hrvatsku i Slavoniju,
izdanom i razposlanom due 5. prosinca 1881. nalazimo spomenut i objelodanjen
zakon, koji se u veliko tiče takodjer i šumarstva, u koliko bn se
zaklada za promicanje gospodarskih svrha, bar dielomice takodjer i iz novaca
unišlih za globe, odmjerene radi učina prekršajah proti šumskom zakonu, stvoriti
imade, a napokon i u toliko, što šumarstvo u nas sjegurno medju one gospodarske
grane spade, kojih promicanje nadleži dužnostira domaće vlade. Mi
ćemo stoga prije svega sadržaj spomenutog zakona, kao i svrhu same zaklade
spomenuti; zatim pako reći ćemo koju i o samoj uporabi rečene zaklade.


Spomenuti zakon glasi:


§. 1. Za promicanje pojedinih granah gospodarstva u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji ustrojava se zaklada, pod imenom: „Zaklada za promicanje gospodarskih
svrhah kraljevinah Hrvatske i Slavonije."


§. 2. U tu zakladu prenosi se sva gotovina dosadanje zaklade za zemaljsku
gojitbu, kao temeljna glavnica.


§. 3. Osim toga sve novčane globe, ubrane upravnim putem na temelju
pravomoćnih presudah za prekršaje šumskoga zakona, zakona o
lovu, 0 poljskom redarstvu i u obće zakonah i naredabah, postojećih na zaštitu
i promicanje gospodarstva u zemlji, a isto tako i novčani iznosi, što unidju
od prodanih stvarih, zaplienjenih na temelju ovih zakonah, teku u tu zakladu
i pribijaju se njezinoj glavnici.


§. 4. Kamate zakladne glavnice iniadu služiti svrsi, označenoj u §. 1.


§. 5. Ovom zakladom upravlja kr. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove.


§. 6. Ustanove zakonskoga članka XVni. god. 3870. o lovu i zakona od


14. siečnja 1873. o poljskom redarstvu, u koliko se glede upotrebljenja novca
i novčanih iznosah za prodane zaplienjene stvari ovomu zakonu protive, ukidaju
se. Posliednja alinea §. 28. zakonskoga članka XVni. god. 1870. u pogledu
nagrade prijaviteljah ostaje netaknutom.