DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 299 —


Člana k 8. Troškove šumskog državnog poreza, uprave, čuvanja u svrhu
šumskog gospodarstva nosi dotična imovna šumska obćina prema ustanovi
članka 9


člana k 9- Za da se ovi troškovi pravedno namire po razmjerju uživanja
šumskih koristih po pojedinom ovlašteniku imade se za šumsku pašu, žirovinu


i. t. d. pristojba platiti, jer će time svaki onaj ovlaštenik koji se šumskom
pašom, žiro vinom i t. d. koristi, po razmjerju takodjer i troškove nositi imati,
dočim onaj ovlaštenik, koji se nemože šumskom pašom, žirovinom i. t. d. koristiti,
neće ni nepravedna troška za neuživane šumske použitke nositi imati.
Unišlim ovako novcem iniadu se svi troškom navedeni u članku 8. namiriti.


Člana k 10. Vrhu vjerojatnih dohodakah i troškovah imade upravljajući
šumski odbor sa obćinskim poglavarstvom za svaku godinu najduže do konca
mjeseca listopada prediduće godine proračun sastaviti i kr- podžupaniji na
odobrenje i riešenje podnieti.


Člana k 11. Šumski použitci: šumska paša i žirovina dopušćeni .su u obćinskoj
šumi samo u toliko, na koliko neprieče valjano plodjenje i gojenje šume
samo pod stegami u §. 10. šumskog zakona propisanimi.


Člana k 12. Za šumsku pašu, žirovinu ustanovljuje pristojbu upravljajući
šumski odbor sa obćinskim poglavavarstvom , i zato se marha i svinje svakog
ovlaštenika prije ugona u pašu, žirovinu im ide popisati, a ustanovljena pristojba
unapried uplatiti šuin-;komu predsjedniku. Marha za pašu imade se mjeseca
travnja, a svinje za žirovinn u mjeseca rujna popisati.


U šumah, u kojih žirovina biti ima, prestaje paša svake vrsti marhe u
polovici mjeseca rujna ; a žirovina počinia prvoga listopada. U slučaju kada bi
žir za gojitbu potreban bio, izlučiti će kotarski šumar ona,j prediel šume, gdje
će se žir brati imati.


Člana k 13. Upravljajući šumski odbor .sa obćinskim poglavarstvom neka
pristojbu od komada blaga ustanovi tako, da će dobiveni novac od šumske
paše, žiro vine barma sve tekuće troškove namiriti moći.


Člana k 14. Šumski použitci t- j . šumska pasa i žirovina, kojom se nebi
šumska imovna obćina mogla ili htiela koristiti t. j . od istih ustanovljenu pristojbu
ili procienbenu vriednost platiti, imade se uviek javnom dražbom prodati
na korist imovne šumske obćine. Istim načinom unadu se svi ostali použitci
šume na korist imovne šumske obćine unovčiti.


(/lanak 15. Iz godišnje sječine ima se najprije podmiriti gradivo poti´ebno
za gornju gradnju od kucah i štalah.


Ovlaštenici, kojim je takova gradja potrebna, imadu to najduže do konca
mjeseca srpnja upravljajućem šumskom odboru dotično obćinskom poglavarstvu
prijaviti, koje će potrebu izviditi i po ponašastju gradivo dozvoliti ili uzkratiti
i potvrdjenu molbu kr. podžupanije na odobrenje i riešenje podnieti.


Da se sbilja potreboća gradjevnog drva u njegovoj množini prosuditi može,
imade se uviek širina i dužina gradit se imajuće kuće ili štale u molbenici
označiti. Ako preko ovako dozvoljenog gradiva u dotičnoj sječini, nebi bilo