DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 301 —


Upravna obćina Šumska imovna obćina.


Dnevnik blagajne


vrhu šumskih dohodakah i izdatakah u godini 1883.


l´ropisana Ostaje konc.
Primitak Izdatak S. 1883. a KOX=
r e đ. m. e t dužnost tovom novcu


for. nč. for. ne. for. nč. for. nč.


1 Izkaz pristojbe ili (zapisnik prodaje) paše-56 — -— —


2 Izksiz pristojba ili (zapisnik prodaje) ži260
80 260 80


3 66 — —


4 -— — — 5 50


5 — -— — 10 —


6 Šumske šteto uslied odsude kr. podžupanije
od dne 1883. br. 28 28 28 — —


7 20


a N dne 1883.


Podpis šumskog odbora: Potv rda obe. p )glavarstva


Već u prvom dielu te razprave naglasismo njeke ponajglavnijih manah
ovoga naputka, te bi nam sada samo još tu činjenicu bilo spomenuti, da se u
obće, kako to kod nas kod svih naredbah običajno, obćine žalibože slabo
drže njegovih ustanova, ter je tako isti u praksi od slabe koristi, ma sve da
u bitnosti i mnogu dobru u sebi sadržaje. (Dalje aliedi.)


Omeđjivanje obćinskih šumah.


Medju postojeće mane obćinske šumske uprave valja svakako ubrojiti takodjer
i tu okolnost, da obćine redko kada točno poznavaju medje svojih šumah.
Imenito to nalazimo tamo, gdje obćinske šume medjaše sa sumarni seoskim!,
te spašnjaci ih inimi težatbenimi zemljami seljakah. Prioravanje i
prikrčivanje obćinskog šumskog tla, u njekih je krajevih domovine,
tako rekši na dnevnom redu. Posljedice tih odnošajah pako
vele su žalostne. Ponajglavniji uzrok ovih obstojnostih pako jeste, kako rekosmo,
vele manjkavo omeđjivanje tih šumah, a poimence i šumah urbarskih obćinah.