DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 303 —


U svih se naprednijih zemljah omedjivanju šumah posvećuje osobita pomuja
i važnost, samo kod nas, kano da se ti temelji svakog šumarstva, niti nepoznavaju,
pa ipak bi se omedjivanje šumah, dalo u nas provesti i jeftino i bez
osobitih potežkoćah; samo da naše političke oblasti u smislu gore spomenute
vladine naredbe postupaju. Nu žalibože šumarstvo se u nas, baš od strane
političkih zvaničnika, s ređkimi iznimkami, kano hotomice zapušćava i ignorira.


Šumarsko se osoblje niti sluša niti uvažava, nu k čemu da iztičemo ono,
što nam svima žalibože i predobro znano — ono pako, što u članku tome iztaknusmo,
obzirom na postojeće odnošaje omeđjivanja naših urbarno- obćinskih
šumskih zemljištah — spomenusmo prije svega, da u prahu zaboravnosti potražimo
jednu naredbu, o provedbi koje, u mnogome ovisi, dobrobit i stanje naše urbarno-
šumarske uprave.


Osobito pako bi nas zanimalo ćuti, gdje u kojem se okružju naše domovine
ista provadjala oduosno i danas provađjati daje.


Zaključujemo pako tvrdim uvjerenjem, da je potrebno, hoćemo li jednom
započeti uredjenjem naših obćinsko - šumarskih odnošajah, prije svega urediti
inedje obćinsko - šumskog posjeda, ter time stvoriti temelj racijonalnom šumarenju
u obće.


I z k a z


0 cvatnji i dozrievanju ploda šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.
Bilježeno po Josipu Ettingeru godine 1883.


Od evatuje
Po(5etak Početak do zri


cvatnjo 1= r e đ. m. e t ziijeiija ploda jenjapioda


dana


10. ožujka Kjelviva Sali.K caprea 16. svib. 62
20. ožujka Briest crveni. Ulmus campestris . 20. svib. 54
10. ožujka Topola biela. Fopulus alba . . 25. svib. 75
2. trav. Briest jagnjed. Ulnius suberosa 26. svib. 50
2. trav. Briest bieli. Ulmus cffusa . . 26. svib. 50
18. svib. Dud bieli. Morus alba . . . 16. lipnja 27
20. svib. Dud crni. Morus nigra . . . 20. lipnja ;u)
10. trav. Ogrozd. Kibes gi´ossularia . . 25. lipnja 7()
12. trav. Cfrozdić. Ribes rubi-vim . . . 25. lipnja 74
26. trav. Sremsa. Pruims Padus . . . 28. lipnja (;3
26. trav. Trešnja divlja. Prunus aviunl . 28- lipnja (i4
5. ožuj. Likovac. Daphne mezereum. . 4. srpnja 121
26. trav. Višnja. Prunus cei-asus . . . 6. srpnja 71
14. svib. Zova divlja. Sambucus racemosa 16. srpnja 62
8. svib. Pucahna. Colutea arboresceus . 18. srpnja 70
16. trav. Hudika crna. Viburnom lantana 20. srpnja 96