DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 42     <-- 42 -->        PDF

304


Od cvatnje
Početak Početak do zricvatnje
:E= r e đ. xnL e t zrjjenjai ploda jenja ploda


dana


10. svib. Kozilac. Lonicera xylosteuni
28. srpnja 78
30. svib. Ruj o1)ični. Rhus cotiims
28. srpnja 60
7. svib. Zanoviet. Cjtisus laburnom...... 10. kolov. 94
26. ožuj. Breza, Betula alba
10. „ 136
4. svib. Jasen crni. Fraxinus ornus
14. „ 101
18. svib. Kurko\nia širolista. Evonimus latif. . . . 20. „ 93
28. trav. Jasen bieli. Fraxinus cxelsior
20. „ 114
28. trav. Šljiva bistrica. Prunus domestica . . . . 26. „ 121
11. ožuj. Dren. Cornus mascula
, 26. „ 164
15. ožuj. Ljeska. Corilus avelana
28. „ 165
26. trav. Tcrn žuti. Hippopbae rhainnoides. . . . 4. rujna 131
20. svib. Oskoruša. Sorbus domestica
5. « 109
18. trav. Tisa. Taxus baccata
6. „ 141
2. svib. Zova ili bazga. Sambucus uigra . . . . 8. „ 128
9. svib. Orah. Juglans regia
124
26. svib. Pasjakovina. Rhamnus catbartica . . . .
104
8. svib. Žutika. Berberis vulgaris 10.
126
5. svib. Grab. Carpinus Betulus 10.
135
3.
lip. Svibovina. Cornus sangvinea 10. 100
120
V2. svib. Glog bieli. Mespilus monoginia . . , . 10.


5.
svib. Kesten divlji. Aesculus Hippocastanum . . 10. 129
121
16.
svib. Glogovac. Mespilus oxyacanta 13.
103
3.
lip. Zimolez. Ligustrum vulgare 14. 108
28. svib. Trušljikovina. llhamuus frangula . . . . 14.
125


10. svib. Klokočika. Staphjlea pinata
14.
112


25. svib. Bagrem. Robinia pseudoacacia
15.
139


28. trav. Hrast lužnjak rani Quercus pedunculata . 15.
149


20. trav. Trujina. Prunus spinosa
15.
185


13. ožuj. Jalša biela. Alnus iucana
16.
142


26. trav. Jabuka divlja. Pyrus malus. . . . . . 16.
153


16. trav. Hrast kitnjak rani. Quercus sess. var. ovalifol. 16.
114


14. svib. Jarebika. Sorbus aucuparia
18.
113


26. svib. Kurkovina crna. Evominus verucosus . . 18.
130


10. svib. Cer rani. Quercus austriaca
18.
130


10. svib. Žestika. Acer tartaricum
18.
188


4. svib. Hudika crljena. Viburnum opuius. . . . 20. 96
16. lipnja Pajasen. Ailanthus glandulosa
20.
148


15. svib Brekinja. Pyrus torminalis
20.
146


26. trav. Kruška divlja. Pyrus communis . . . . 20.