DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 306 —


Hajka na grabežljivu zvierad. Diie 12. i 13. rujna t. g. držan je u obćini
bogtežkoj, pođžupanije požežko, lov na grabežljivu zvierad, kojom sgodom vješti lovci
oborili 9 kurjaka (3 stara i 6 mlađih) i 5 lisicah, dakle ukupno 14 glava grabežljive
zvieradi. U istoj se obćini sprema opet hajka na kurjake, koji da se još u njekojih
mjestih na čopore javljaju. Lov je rukovodilo, kako iz Nar. Nov. razabiramo, obćiusko
poglavarstvo, (a gdje je kr. žup. nađšumar? Opazka uredničtva) po odredbi kr. podžupanije.
Spominjuć tu viest žalimo veoma, da smo i otu noticu morali tek iz drugih
novina povaditi — akoprom družtvo naše i u samoj Požegi imade članova, koji se
vole izticati svojim zvanjem!


Naredbe glede kratica za metričku mjeru. Dopisom kr. ministarstva
za poljodjelstvo, obrt i trgovinu od 1. kolovoza t. g. br. 33.881. izdana bi naredba
glede kraticah za metričku mjeru, ustanovljenih po internationalnoj metričkoj konferenciji.


Ustanovivši intornationalna koferoncija kratice za metričku mjeru, imat će se
ovoj ustanovi primjereno za slučaj skraćivanja na sliodeći način pisati:


1.
Mjore dužinah. 2. Mjero povrsinah.
Za četvorni kilometar. . . km^
Za kilometar km


metar .... m^


„ metar
m


decimetar . . dm^
„ decimetar , dm " " centimetar. . cm-2
„ centimetar cm n „ milimetar . . mm^
„ milimetar mm » ticktar ha
n ar ....a


3. Kubične mjere, 4. Mj ere tož ina li.
Za kubični kilometar. . . km´´
Za tonu
t


„ metar . . . m´


„ metrički centu . . . . (|


„ decimetar. . . dm´´


„ kilogram kg


„ centimetar . . cm´"*


„ dekagram dkg


„ milimetar. . , mm´´


„ gram
g.


hektolitar hl


„ docigram dg


litar
1


, .,., ,, „ centigram cg


´^´´^´lita´" ´il „ miligram mg


„ centilitar cl


Ove kratice imadu se kako u rukopisu tako u tiskopisu latinskimi pismeni bez
prekidanja ili umetanja točakah pisati, dotično štampati u istom redku neposredno
iza količino mjere izrazujučc brojke, ili kada brojka sadržaje takodjor decimalni sloinak
iza posliednje brojke decimalnoga slomka. Posije 31. prosinca 1883. noće se na baždarenje
pripustiti mjere i utezi obilježeni na način razlikujući se od ovih kraticah,
obaždarene već ili su u poiabi stojeće mjere i utezi sadržaju ipak valjanost i za
buduće.


Ustrieljen pri kradji drvah.
Čitamo u Nar. Nov. br. 222. Dne 17. rujna


0. g. rano u jutro otišao je Josip Britveč, žitelj iz Urnedrage u kotaru vrginmostskom
u šumu „Bukova glava", da nasjeće drva. Pošto se i drugoga dana nije vratio kući,
sliitiše zadrugari, da se je Josipu morala dogoditi nesreća, stoga podju tražiti ga
u šumu i nadju pod jednim hrastom mrtva. Izaslano oružničtvo pregledaše tielo nesretnika,
tor nadje, da ga je ubojica smrtno ustrielio. Nedaleko od liošine našli su
oružnici kamiš od lule. Pokazav ga seljakom, rekoše ovi, da je to svojina nadlugara
J. .G. Izprva tajio je zločin, napokon reče: Tko ga nebi ubio, kadu noći šumu sječe.
Lugar javljen je sudu.
Dražbena prodaja državnih šumah u bivšoj Krajini. Dne 27. rujna držana
bi pii kr. državnom šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu razprava pismenih po