DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 308 —


K staiistiki lova u Njemačkoj. Tečajem g. 1882. razpošiljano bi diljem
Njemačke ukupno 182.00 komada pošiljaka sa 780.000 komada divljači. Od ovih bijaše
500 komada jelena, 800 komada veprova, 15.000 komada srna, 151.000 komada
zečeva, 15.000 fazana, 12.000 Iještarka, 210.000 jarebica, 40.000 komada divjih
pataka i šljaka te 325.000 komada branjuga. Velik se dio te divljači izvezo u inozemstvo.
Iz Kusije pako uvezlo se lO.OOO komada totrieba. Živih zvierih šalje se godimice
do 50.000 komada, od kojih je veći dio domaća perad i ptice pjevice, ostatak
pako psi, mačke, opico, zamoroeta, zečevi, lisice, raci, ribe itd.


Ustrieljen Medvjed. U „Narodnih Novina" od 16. listopada čitamo: l.ngar
kneza Thurn i Taxisa u Divjakih, Jakov Stamfel, ubio je u vlastelinskoj šumi „Hribskoj
stazi" 28. rujna medvjedicu preko jedne godine staru.


Pustara Saharska posliedica haračenja šuma u Africi. Iz „Oesterreichische
Forstzeitung" vadimo sliedeću noticu: i´rodmnjeva, da pustara Sahara nije bila od vajkađa
pustinjom, sve to više privrženika dobiva. Poznato je bo, da je i za dobe Karthage
slon obitavao na sjeveru današnje pustare, odkuda proizlazi, da je Sahara bila za slona
pristupna. U najnovije doba pako izjavio je poznati prirodoslovac i obretnik Afrike
L e n z prigodom predavanja, što no ga držao u sjednici monakovskog geografskog učenog
đružtva, da zapadni dio Afrike, kojim on obilazi, bio još u porazmjerno novo doba
napučen, a rodnost svoju da je taj dio Afrike tek onda izgubio, kad su Tuaregi šume
Aagarskog gorja poharali, ter tim prouzročili, da su vrela presahnula.


Starost orla. Čitamo u „Zeitschrift der deutschon Porstbeamten" na str. 428.
sliedeću spomeua vriednu noticu: Dne 15. kolovoza zbio se nedaleko njemačke varošice
Piirstenwalde slieđeći zanimivi dogodjaj. Već kroz njekoliko đanah vidjevala se u tamošnjem
okolišju vanredno velika ptica, koja visoka u zraku okružavaše predjel. Spomenutog
dana prije podne, začu težak, radeći na polju, kako pas njegovog gospodara
silno zavijaše. On skoči, da vidi što je psu, a došavši bliže i opazi ogromnu pticu,
koja zasjela nad psa, a oba juriše polu na tlu polu u zraku prema obližnjoj njekoj
guštari. Kadnik brže bolje skoči do kuće po gospodara — na što se oba puškom
povrate. Divja ptica skoči s pliena njekoliko koračaja, a zatim se stane polagano i
težko dizati — nu pogodjena hitcem, strovali se na tle. Nu i pas bio već skončao.
Ptica ga bijaše svega izmrcvarila. Na prvi pogled se činjaše, da je ubijeni grabežljivac,
pravi carski orao (Aquila imperialis, Bechstein). Razmak kroluti iznašaše T´/j
stopa. Tamna mast perja uz bieli hrbat kazivaše jur starost ptice. Slutnja se ta pako
i sbilja obistini. Na lievoj nozi bo, neposredno iznad palca, bijašo učvršćen kotrig iz
zlatnog lima, na kojemu se još jasno razabirahu slova H. K. S. o. A., a izpođa rieči
EPEEJES; na drugoj strani kotriga pako bijaše urezana doba 10. rujna 1827.


Da orlovi veliku starost dosižu, već bje čestoputa dokazano; nu tolika starost
biti će i po naše ornitliologe riodkost. — Pitanje je napokon koliko je taj orao godina
imao već prije 56 godina, kad no mu vratiše slobodu ?


Ministarska naredba za obranu koristne divljači i pticah. Madjarsko ministarstvo
za unutarnje poslove izdalo je pozivom na zakonski članak VI. g. 1872. i


XXI. od g. 1875. naredbu po prilici sliedećeg sadržaja: 1. Municipija imadn u vlastitom
djelokrugu nastojati, da se žiteljstvo uputi o shodnosti nai-edaba izdanih u svrhu
obrane koristno divljači i pticah. 2. Valja nastojati oko toga, da se lovišta putem
javne dražbe u zakup dadu, a zakupnina da so bude upotrebila u zakonom ustanovljene
svrhe. 3. Lanjci i srnci smiju se samo tako prodavati i prevažati, da se spol razlučivati
dade; nadalje se strogo zabranjuje prodavanje divljači za vrieme lovostaje, izuzamši
prvih 14 danah po izmaku slobodnog lova. Divljač, koja se uzprkos to zabrane
transportira, imade se zaplieniti, ter u korist mjestnih ubogih prodati. Ova so ustanova
modjutim neodnaša na divljač, koja so primjereno ustanovom §. 18. zak. čl. XX. 1883.
u zvjerinjacih ubila, nu transport takove divljači, dozvoljen je samo uz izkaznicu odnosne
okružne oblasti.