DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 310 —


Kao što od tuđa razabrati bijahu „Messknocht" i „Zuwachsbohrer" kao i spomen
25gođišnjice prve Presslerove knjigo „Der rationelio Wal(iwirth uud sein Waldbau des
hochsten Ertrages" (prvo izdanje izašlo g. 1858. u Draždjanih) uz „Woisserprocent"
uzrokom počastne te promocije ovo je odlikovanje tim častnije, što je baš lanjske godine
promoviranje na Giessenskoj univerzi znatno otegoćeuo, ter što se za počastim
promicijn zahtjeva jednoglasni zaključak odnosnog fakultota. Mi svečaru čestitamo od
sveg srca, želeć da još mnogu proživi na korist i čast naše struke.


Sredstvo proti biesnilu. Kao uspješni liok proti otrovnom grizu biesnih pasa,
izjavljuju bieli luk (češnjak). Ranu valja izprati, ter smrvljenim češnjakom valjano namazati,
a zatim imade bolestnik još kroz njekoliko dana jesti češnjak i piti vodu, u
kojoj se češnjak razkuhao. Kako su šumari često u pogibelji, da ih ujede pas ili zmija
preporučuje se, da svaki njih u torbi takođjer i komadić češnjaka spravi.


Rotterov dendrometer. Šumarnik F, Eotter u Neukoniggratzu u Češkoj izumio
je stroj za mjerenje ležećih kao i stojećih stabala. Stroj se taj sastoji : 1. iz pri)mjerke
za kockovauje (Cubirungskluppo), s kojom je moći ustanoviti jedrinu trupaca od 1
do 45 met duljine i 1 do 120 cm. središnjeg promjera. 2. Iz tronožnog stativa, na
kojemu se nalazi pričvrstjen kutnjak (Gradbogen) sa visomjerom. Stativ se postavlja
horizontalno piimnćju libela i dvijuh vijka. Ovaj stroj ; koji si je i na ovogodišnjoj šumarskoj
izložbi u Pragu sveobče priznanje stekao, đol)iva se kud izumitelja za cieuu
od 40 for. kon.pletan.


Lugarnica. Dne 1. listopada otvorena bi u Asotthali kraj Segediua u Magjarskoj
lugarska ?ik"la. Škola ta uredjena je za 12 pitomaca, od ovih je devet njih smješl;eno
na državni trošak, a trojica iijili plaćaju po 150 for. na godinu. Zahtievi primanja
na zavod jesu: Svršena 17. godina starosti, zdravo i čilo tiulo, vještina u pisanju,
čitanju i računanju i inoralno ponašanje


Lovne karte u Štajerskoj i Moravskoj. Godine 1882. bude u Štajerskoj
izdano ukupno 6(i91 lovna karta, ukupni prih´td tih karta iznašaše 20.073 for. Željeli
bi znati koliko je takovih karta i/.dano kod nas?


D Moravskoj bude g. 1882. i/.dano G502 komada plativih lovnih karta, ukupno
je unišlo u to ime 53.883 for. B,;/,platiiih lovinh karta izd.mo bi 3787 komada.


Izvješće o kr. gospodarskom I šumarskom učilištu i ratarnici u Križevcih.
Izvješće ovo obsiže 43 tiskovne strane u četvrtini, sadržaj : I. 0 iztraživanju
šire, napisao G. Pesidr. II. Školske i gospođ. viesti. Priobćuje ravnateljstvo. — Ukupna
vriednost zavodskih zbirka iznaša polag inventara 32.269 fr. 31 nć. Šumarska zbirka
umnožila se je ljetos predmeti u vriednosti od 520 fr. 56 nč., od koje svote medjutim
najveći dio odpađa na vriednost prekrasne zbirke kornjača poklonjene po g. L. Šlosseru
Klekovskomu.


Učiteljske plaće, doplatci, pripomoći i nagrade iznašaše na višjem učilištu


19.833 for. 5 nč. Za učevua sredstva, pisarnićke potrebštine, poučno putovanje i t. d.
izdano bi 3878 for. 61 novč.
Subvencija iz autonomnega budgeta za plaće učiteljskog osoblja iznašaše 23267 fr.
Naukovina i ini prihodi iznašahu svotu od 2381 fr. 26 nč. — Koncem godine imao
je višji zavod ukupno 76 slušatelja, od ovih slušalo je šumarstvo njih 51.


Djačko družtvo za podporn ubogih slnšateljah brojilo je 36 podupirajućih i 44
redovita člana. Ukupna glavnica toga družtva iznaša 480 fr. 81 nč. Profesnrah imade
danas na zavodu : za gospodarsku struku njih četiri, za šumarsku struku dva, za matematičku
skupinu dva, za prirodopisnu skupinu dva, uz to jedan asistent i jedan docent
i dva vjeroučitelja.


Šumarski državni izpiti. l!)ne 8. listopada t. g. obdržavani su kod kr. zem.
vlade pismeni, dne 10. listopada i slieđećih đanah pako ustmeni izpiti za samostalnu
šumarsku upravu. Povjerenstvo bijaše, ono isto, koje već od g. 1878. postoji. Kaudi