DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 267 —


upravu družtvenu, a preustrojstvo šumarske uprave u zemlji, valjda će ipak
takođjer jednom uzsliediti. Sve same činjenice s kojima je zadaća i obstanak
ovoga lista u najtjesnijem savezu, pa s toga eto ponovno zovemo veleštovane
sudrugove naše na složni uzajamni rad i sudioničtvovanje kod izdavanja lista,
željom, da nam novom godinom osvanu uz stare prijatelje i novi.


U Zagrebu mjeseca listopada 1883.


F. X. Kesterčanek.
Pripomoćna zaklada


hrvatsko-slavonskog- šumarskog- družtva, utemeljena po VII. glavnoj
skupštini god. 1883.


U poslieđnjem broju ovoga lista spomenusmo , izvješćujuć ob ovogodišnjoj
glavnoj skupštini, da je ista bila zaključila, osnovati zakladu, za podporu ubogih
šumarskih udovica, sa iznosom od 5000 for., te da bude ta zaklada, na predlog


g. Dojkovića, nazvana „zaklada na uspomenu prvog tajnika šumarskog družtva,
bivšeg županijskog nadšumara Vladoje Koreškonya".
Za da se takođjer i oni članovi družtva, koji nemogahu tom sastansku
prisustvovati, sa velevažnim tim zaključkom upoznadu , progovoriti ćemo danas
koju obširnije o spomenutoj zakladi, kao i onomu mužu u čast kojega bi rečena
zaklada imenovana.


Nije nam do toga, da pišemo nekrolog blage uspomene V. Koroškenja, u
koliko bo je takav već u svoje doba u „Šumarskom listu" nacrtan, nu iztaknuti
ćemo ipak jednu, a ta jest, da si je V. Koroškenj — i zbilja stekao velikih
zasluga oko novoustrojstva od g. 1857. na jednom nestalog hrvatskog šumarskog
družtva.


Za dokaz neka služi poziv, koga je isti na dne 25. siečnja 1875. bio
upravio na hrvatske šumare, te koji glasi:


Nebrojne jadikovke preko našega kukavnoga stanja šumskoga gospodarstva,
iznesene u javnost množinom članaka svih naših domaćih glasila, koja se brinu
0 podignuću narodnjega blagostanja, zatim svestrane želje naših šumara, da se
gospodarstvo i kućanstvo u šumarstvu kod nas podigne na njemu dostojno mjesto,
napokon višestrani pozivi mojih prijatelja i drugova, ohrabriše me na novo, da
stupim u akciju.


Pouzdan u domoljubnost, kojom je omilila našim bez razlike narodnosti
šumarom hrvatsko-slavonska domovina, da ju zovu svojom i njom se ponositi
žele, laćam se težke zadaće. Ali nadam se, da ću ju tim laglje izvesti, jer se
uhvam u podporu vriednih naših šumara, koji su sigurno voljni za razvitak i
napredak struke i žrtve doprinašati. Oni bo uvjereni jesu, da je radnja najvažniji
faktor u sticanju materijalnih dobara, da je ona osnov imovini i prvi uvjet
umnožavanju iste. čim se dobrim gospodarenjem imovina povećava, boljša se
materijalno stanje onoga, koji njom upravlja.