DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 268 —


S toga uhvam se, da mi neće moje njekoje rieči pasti na jalovo tlo, već
da će odjeknuti u srdašcih naših ii korist domovini, rodu i narodu i na osvjetlanje
šumarske struke raditi želećih šumara.


Gotovo nikoga neima medju nami, koji nebi priznao koliku važnost i upliv
imadu šume u gospodarstvu i koje mjesto zaslužuje, da zauzme šumarstvo u
našem narodnom gospodarstvu.


Možemo li ravnodušno gledati postupanje sa šumami u obće ? Može li nam
biti svejedno što se u šumarstvu i za njegov razvitak čini i namjerava, a da
se nečuje naš glas? Mogu li pojedini zapriečiti i odkloniti, stoje po šumarstvo
štetno, nekoristno? U obće može se za napredak koje tako razgranjene struke


— kako je šumarstvo — uspješno raditi, kada svikoliki pozvani u tu svrliu u
bližji doticaj nedolaze? Izkustvo uči — ne.
Pojedini glasovi su često vapijućih u pustinji. Samo složnim i zajedničkim
radom možemo najglasnije prepriečiti neovlašćeno i nedopušćano postupanje sa
šumami, pomoći usavršivati redarstvene i urediti šumske ođnošaje, dići vriednost
šumskih površina i šumske ciene drva, uvesti dobro na zdravih temeljih
počivajuće kućanstvo, pružati piscem potriebne podatke, skupljenih na svestranih
izkustvih. Zajedničkim radom poticati ćemo jedan drugoga i pozvati svekolike
sile u to kolo, da pomoguu prosvjetiti struku, o kojoj bi se prosvjetom samo u
našem obćinstvu nazori popravili.


Znajući, da je to cilj svih nas šumara , da naše sile kamo usredotočimo,
obraćam se Vašoj blagorodjenosti, da pomognete Vašim Vama počinjenim šumarskim
i šumarsko-pomoćnim osobljem osnovati „šumarsko družtvo" sjedištem
u Zagrebu.


Nije sada na meni ovdje obrazložiti zadaće takovoga družtva, kojemu je
pravac višje gore označen, a program svaki nas u nutarnjemu svojemu nosi,
već najtoplije preporučam oživotvorenje istoga, ako želimo po njem napredovati,
kako naša braća na jugu i sjeveru napreduju.


Tvrdo uvjeren, da bez družtva u nas u našoj struci napredka neima ; da
bez takovoga nikada nećemo biti u domu svoji niti moći uzporediti se našim
nama u svojstvu ravnim izvan kruga domovine naše, jer nećemo znati samostalno
dielovati, usudjujem se poslati u prigibu / blagorodjenosti Vašoj listinu,
koju blagoizvolite podastrieti poštovarau Vašemu osoblju, da pojedini vlastoručnim
podpisom pristup svoj u šumarsko družtvo zajamčiti izvoli.


Listinu izvolite poslati pod mojom adresom u Zagreb što prije moguće bude.


Čim se bude dovoljan broj članova prijavio, sastaviti ću od gospode u
Zagrebu i blizini obitavajuće privremeni odbor, kojemu će biti dužnost i zadaća
sve pripraviti, što bude za osnovanje družtva i odnosno prvomu sastanku potriebno.


Primite izraz mojega dubokoga poštovanja sa domoljubnim pozdravom za
sve Vaše osoblje."


Iskrene te rieči, kako znamo napokon, urodiše plodom; a članovi družtva
našega, i uživaoci spomenutog rada, i zbilja se nemogoše liepše odužiti, uspo