DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 269 —


meni zaslužnog tog po naše družtvo muža, van da rečenu zakladu, njegovoj
uspomeni posvetiše.


Odnosne ustanove, usvojene kao dodatak družtvenim pravilam glase:


„Strukovnjaci i prijatelji domaćega šumarst\a sabrani na VII. glavnoj skupštini
u Ogulinu, utemeljili su dne 14. kolovoza 1883. u naručju šumarskoga
družtva, posebnu zakladu u iznosu od .5000 for. u tu svrhu, da se iz njezinih
kamata godimice podpora daje, potrebnim udovam ili sirotam takovih šumarskih
činovnika, čijih je suprug, odnosno otac počam od prvoga pristupa u šumarsko
družtvo, stalno i barem pet godina bio članom, ma koje vrsti toga družtva, te kao
takav udovoljio svojim obvezanostim i u tu zakladu jedan za sve puta uplatio
5 for. (pet for. a. vr.) pristupnine.


U znak da se štuje rad pokojnoga nadšumara županije zagrebačke i prvoga
tajnika šumarskoga družtva, Vladoje Koroškenija, kao glavnoga poticatelja
kol novoustrojenja šumarskoga družtva, i da se izvanjskim priznanjem, strukovnim
njegovim nasliednikom djelujući primjer pruži i njih time na što revniji
i uztrajniji rad oko razvitka našega šumarstva obodri, biti će zakladi naslov:
„Pripomoćna zaklada, utemeljena na uspomenu nadšumara Vladoje Koroškenija".


Ova zaklada čini vlastničtvo šumarskoga družtva i svota njena ima se
samostalno rukovoditi u družt\enoj blagajni tako, da se njezini kamati uzmu
kao stalna posebna stavka prijetka pod naslovom: „Prihod pripomoćne zaklade,
utemeljene na uspomenu nadšumara Vladoje Koroškenija 1884".


Ova zaklada stvoriti će se :


1. Iz onih hiljada forintih gotovine, što no je upravljajući odbor izkazao,
da odbiv sve ovogodišnje administrativne troškove ostanu kao višak iz zaostale
jur utjerane članarine.
2. Iz gore navedene pristupnine sa 5 for. a. vr.
3. Iz dobrovoljnih prinosah, koje će članovi i prijatelji družtva u tu plemenitu
svrhu htjeti doprinjeti. U tu će svrhu upravljajući odbor svake godine
1. rujna okružnicom članove i prijatelje te ideje u svrhu maloga dara, koj i
izpod forinte biti može, pozvati.
4. Iz ´/4 od prištednje redovitih družtvenih dohodakah.
5. Iz 257" godišnjih kamatah čitave zaklade, koji se imaju svake godine
kapitalizirati.
6. Iz dogodomičnih zapisah.
7. Iz nerazdieljenih kamatah, — ako naime nije potrieba nastala kauiate
ili jedan dio kamatah razdieliti.
Glavnica zaklade ima se uložiti u državnih papirih ili može se pozajmiti
na hipotekarnu sigurnost.
Ovom zakladom upravlja upravljajući odbor hrv.-slav. šumarskog družtva
uz sliedeći naputak:


1. Razpisuje oglase u javnih glasilih zbog podnešenja obrazloženih molbenicah
za podpore.