DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 270 —


2. Odlučuje, da li se ima podpora dopitati i kojom visinom.
3. Polaže godišnji račun glavnoj skupštini.
4. Obnaroduje račun vrhu te zaklade u šumarskom listu, u prvom broju
svake godine.
5. Podpore se diele uvjek 2. prosinca, u tu svrhu sastaje se upravljajući
odbor, te zaključuje pravili propisanim brojem.
6. Podpore glase uvjek samo za istu godinu, te se imaju molitelji svake
godine s nova natjecati.
7. Dopitana podpora nedaje uživatelju nikakove prednosti kod udioničtvovanja
podporah, koje će se buduće godine porazdieliti.
8. Pojedinim moliteljem pružiti se imajuća podpora nemože manja biti u
prvih 5 godinah od 25 for. a. vr.
9. Kroz porazdielivanja podporah ima se po savjestnom prosudjenju imućtvenih
odnošajah, u pravilu pozornost svratiti, da prema svrsi zaklade cim više
njih udioničtvuje u podpori.
10. Nije izključen slučaj podavanja stalne godišnje podpore (ako to okolnosti
dopuštaju) na sirotčad, ako se kani naobraziti za šumarsku struku, za
vrieme boi´avljenja na kojem strukovnom zavodu, dok im je napredak povoljan
i ćudoredje pohvalno.
11. Podpore mogu dobiti samo neporočne osobe, koje su uzornoga ponašanja.
Potriebitu orijentaciju namakne si odbor od družtvenih članovah i nadležne
oblasti.
12. Punoljetnimi postale sirote mogu podporu dobiti samo onda, ako
upravni odbor pronadje, da su posve nesposobne za rad i zaslužbu_
13. U vanrednih slučajevih podieluje glavna skupština direktivu upravljajućemu
odboru.
Ima li jednom zaklada podpunih 5000 for. ustanoviti će glavna skupština
novi način za namaknuće dalnjih 5000 for. u istu plemenitu svrhu, ako će to
okolnosti družtva dopustiti i ako se izkaže potreba zakladu povisiti.


Ova zaklada stupa u život prvim siećnjem 1884.
Za slučaj razlaza družtva, odredjuje posliednja glavna skupština, tko da
nadalje upravlja tom zakladom".


Tim bismo bili u glavnom nacrtali postanak i svrhu te zaklade, do članova
družtva našega pako stoji, da se plemenita ta namisao čim prije i djelom
učini, i stoga se nadamo, da nijedan družtvenih članovah nebude zakasnio, čim
prije pristupninu gori označenu u to ime u družtvenu blagajnu položiti.