DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 271 —


Izleti VII. gladne skupštine lir.-slav- šamar, đružtva


u


Programom, koga je upravljajući odbor za VII. glavnu skupštinu hrv.slav.
šumarskoga družtva, obdržavati se imajućoj u Ogulinu, na svoje članove
razposlao, ustanovljen bijaše takodjer izlet iz Ogulina u Jasenak do Gomirja,
za dne 12., a za dne 15. kolovoza izlet u Lokve.


Upravljajući odbor sporazumno sa poslovodjom te skupštine g. Zubunđjijom
promjeni konačno taj program u toliko, da se ne bude 12. već 13. kolovoza izlet u
Jasenak obdržavao, i to s uzroka, da se i iz daleka dolazećim članovom i prijateljem
družtva, umorenim sa putovanja , pruži prilika odpočinku. A da te pi´omjene
nije bilo, nebi se ni izlet obdržavati bio mogao, jer je i zločesto vrieme, koje
je 12. kolovoza do podne trajalo, zapriečilo u tom smislu svaki podhvat.


Dne 13. kolovoza u jutro pred 6 sati sastadoše se članovi družtva, kojim
se pridružiše tamošnji trgovci gg. Bogović i Tatalović te dva učitelja Ogulinska
gg. Briz i Magdić, pred uredom imovne obćine ogulinske. Ovdje sjedosmo na
priredjena kola i krenusmo put Jasenka novom „Rudolfinskom" cestom, koja
vodi iz Ogulina u Novi.


Dižuć se cestom napram starcu Kleku, uživasmo vidik, koji nam se stvorio
po dolini ogulinskoj, te u izmjenah raznih panoramah, koje nam se uz put
prikazaše. Nemalo zamamnjivao nas je pogled na s desna se u vis dižućeg starca
Kleka, sa svojim provirućim golim klisurastira vrhom, koji vjekove svim buram
koje se o njega razbijaju prkosi.


Popevši se do najviše točke ceste kod „Djeda i Babe" pobrzaše kola
spustajućom se cestom, a mi ogledav se još jednom na starca Kleka, koji nam
je svojom zanimivošću put prikratio, a sad za ledjima ostao, oprostisuio se
s njime, te odjurismo put Jasenka.


Nakon trosalne vožnje stigosmo na spust prema Jasenku, do šume „Mirković",
t. j . do točke gdje iztiće put iz pomenute šume koga visoki erar sada upravo
pravi 1 komu će biti svrha spojiti „Rudolfinsku" cestu sa selom Gomirjem, i
proći liroz srdce pomenute šume. Krenusmo zatim tim putem u šumu, te prispjesmo
nakon kratke vožnje na kraj puta, jer ga od ove strane nije više
gotovo van 1800 metara.


Ođsjednuvši, skupismo se zajutkru, koji je ovdje bio priređjen. Družtvo
bijaše upravo ugodno i oduševljeno veselo, te je sa uzhićenjem primilo jednoglasno
predlog, da se u šumi, u kojoj se danas izlet obdržava podigne spomenploča
na kojoj će biti neizbrisivimi slovi uklesano dan, mjesec i godina kadno je
hrv.-slav. šumarsko družtvo, prigodom svoje VII. glavne skupštine tom šumom prolazilo.
Tomu zaključku se odazvaše radostno i g. Dr. Šmidt kr. nadšumar i tamošnji
šumar. A mjesto gdje će se namjestiti taj napis izabrati imade družtvo uz put.


Buduć nas je vrieme i daleki put, koga još imadosmo provaliti spomenulo
da prekinemo tu ugodnu zabavu, oprostismo se sa ostajućom gg. Bogovićem i