DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Nekoliko primjetabah k nacrtu osnove novog šumskog zakona.


Piše Martin Starčević, šumar u Virju.


U svezkii 5. šumarskog lista od godine 1882. nailazim oiitisnut nacit
novog šumarskog zakona, ustanovljen 13. kolovoza 1882. na VI. glavnoj skupštini
hrvatskog šumarskog družtva.


Isti otaj nacrt obrazložen je u svezku 2. šumarskog lista od god. 1883.
po samom sasUvitelju gosp. nadšuniaru I). Laksaru. U koliko se na prvi pogled
može uviditi, da je sastavitelj mnogo truda i muke uložio u sastav pomenutog
nacrta — obazirajuć se na sve povoljno i nepovoljno uplivajuće faktore, u toliko
s druge strane, nije sastavitelju ipak pošlo za rukom, pružiti dostatnu i jasnu
garanciju, da bi se novim ovakovim zakonom iole šumsko dobro od toli [loblepnih
napadačah branilo, kao i materijalni položaj šumarskih činovnika
i ini službenikah poboljšati mogao, — jednom rečju u upitnom nacrtu nisu
odrezane nuždne mjere strogosti — koje bi preduzeti trebalo, za suzbiti sve
moguće nasrtaje i ugušit pohlepnost proždrljivosti šumskog dobra, a osim toga
nije se sastavitelj po mome nazoru ni obazreo na najhitnije faktore kao: unutarnje
uredovanje, vođjenje vanjskog gospodarstva, zatim na odnošaj medjusobni
ćinovnikah i službenikah, njihova beriva, mirovinu, odgovornost i t. d. pak po
tom možemo uztvrditi, da je taj nacrt jednostran te bi se morao prednavedenim
nadopuniti.


U nadi da će slavni upravljajući odbor ote manjkavosti bud´ sam, bud´ to
nadopunenje kojemu od članovah na izradbu povjeriti, prelazim odmah na pripomenak
hitnijih nedostatakah jur sastavljenog i prihvaćenog nacrta.


U §-u 22. imalo bi se još dodati iza rieči učinil o „nakon 5 godina",
a to zato što je u nekojih predelih Hrvatske običaj izkrčena zemljišta iznajmljivati
za sjetvu poljskih plodinah kroz 4 do b godinah, — pa tim šumskoj
upravi odnosno vlastniku iste pružiti veliko vrelo dohodka — a naročito uplaćenom
zakupninom pokriti skupocjene troškove pošumljenja, uprav e i poreza .


U §-u 28. imalo bi se dodati na koncu: „a to biva ustanovom poduzetog
vještačkog izviđa, potvrdjena po nadzorničtvu" — navod ovaj opravdava se time,
što bi za pašu toli pohlepno pučanstvo moglo sklonuti mladjeg šumara na ra/.pust
branjevine prije, no bi se obgrizu maršeta stablovje otelo — te tako možda i
najlepša branjevina poharala, opustošila i uništila; kako no to imadoh prilike
u više mjestah podra\iuskih šumah vidjeti. U ostalom razsudba, da li se koja
branjevina paši otvoriti može — skopčana jef velikom odgovornošću a iziskuje
od strane šumara velikog znanja i i/.kustva, koja se nemože predmnievati, da
mladji šumari posjeduju.


§. 30. jest nejasan, pošto nisu naznačene dimen7;ije koje mora stablo
imati, za da se buletati mora, pak zato miesto rieči „jačih" imalo bi biti:
„preko 15 cmt. na koren u debelih", time bi se izbeglo svako moguće
krivo tumačenje ovoga paragrafa — a i sama rieč jač i jest komperativ od
jak , kojem nije izključen superlativ najjači , n. p. ako su dva stabla jedno