DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 40     <-- 40 -->        PDF

38 —


Razmatranja o zakonu zemaljske kulturielne zaklade.


Dopis Pavla Kiiobloha, šumara na Baniji.


Pod naslovom „Zakon o utemeljenju zaklade za promicanje gospodarskih
svrhah kraljevinah Hrvatske i Slavonije" nalazim u posliednjem broju ovoga
lista članak, koji me spotaknu napisati, sliedeće u pogledu uporabe rečene zaklade,
kao i važnosti njene po šumarstvo.


Odobravajući podpunoma intencije slavnog uredničtva u pogledu uporabe
odnosne zaklade, mislim ipak da će i to tek ostati puste želje iskrenog šumarskog
srca. — Na to me bo ne nuka samo obće nebajstvo, kojim se od
svijuh strana susreće naša struka, no u mnogo većoj mjeri, takodjer i dojakošnje
izkustvo u pogledu uporabe rečene zemaljske kulturielne zaklade.


Istina je bo, da slavno hrvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo, svojski
nastoji oko svrsi shodne uporabe po visokoj kr. zemaljskoj vladi, iz spomenute
zaklade dopitane joj godišnje subvencije, nu ta svrsi shodna uporaba po mnienju
kolovođjah toli u gospodarskom družtvu samom, koli i u pojedinih mu podružnicah,
nemože ipak da zadovolji takodjer i nas šumare, koji ipak ako ne veći
dio, a ono svakako velik dio, ka rečenoj zemaljskoj kulturielnoj zakladi doprinašamo.
Gospoda župnici i veleposjednici, doduše dobivaju liepih telića i bikova,
a po gdje koji i ovcu osobite pasmine, a prijatelji njihovi možda i po koju kilu
sjemena, kod izložba djele se nagrade i diplome i t. d. i t. d., nu koja od
tuda zbiljna korist narodu, neka razjasne sHedeći primjeri: Poznato nam je,
kako je bilježnik obćinski g. N. N. dobio od karlovačke gospodarske podružnice
diplom kao najbolji voćar svoga okolišja zato, jer je bio poslao na izložbu iz
vlastelinskoga voćnjaka nabavljenog voća, na izlog.


Lanjske godine ustrojio sam bio u Cerju, selu obć. Pokopsko, šumsko sijalište.


Obćinsko poglavarstvo dalo mi je za nabavu potrebnog sjemena 60 for.,
ja sam dao sam u isto svrhu od svoga do 40 for. uz trud i muku. Sjeme bijaše
dobro niklo, a biljke se prekrasno razviše, kad na jednom u jesen suro
vci uništiše do na kraj sve biljke. — Ja sam ih prijavio — a oni budu osudjeni
na platež odštete i globe — unišli novac pako uloži kr. podžupanija u
zakladu za promicanje narodnog gospodarstva! — Pitam sada, kako i u koliko
se je tim postupkom koristilo šumi.


Isto tako bio sam dao po 340 težaka u Dolnjoj Kupčini, zasaditi do 60
vagana žira. U proljeće na to dodje g. M. sa 19 glava svinjah, koje mi popasu
sav žir i uništiše nasad. I on je na to bio na moju prijavu platio kvar i globu


— nu novac otišao i opet u korist zemaljsko-kulturielne zaklade i t. d.
Ja bih mogao još više takovih i tomu sličnih dogodjaja navesti — koji
jasno ilustriraju kako se zemaljska kulturielna zaklada baš na račun ako i ne
na štetu šuma umnaža.


Potreboće našega šumarstva ogromne su, i to u svakom pogledu i s toga
držim baš i nepravednim postupak, po kojemu se za šumske štete dosudjene