DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 4 —


Mnogo je ipak i sam Heyer dopiiieo ka usavršenju i razšireiiju te teoiije,
svojimi razpravami i izdanji u: „Allg. Forst- und Jagđ-Zeituiig", uzevši si uz
to za zadaću sakupiti, popuniti i izpraviti sve gradivo nalazeće do onda na
tom polju. Plod ove njegove radnje pako bijaše djelo pod naslovom: „Anleitung
zur Waldwerthreclinung" (Leii)zig 1865., 177 S.); u kojem se djelu razjašnjuje
proračunavanje vrednosti šumskih proizvoda. Djelo o\o prevedeno je u mnoge
tudje jezike, tako na pr.


Godine 1878. na ruski u Petrogradu.


Talijanski: „Manuele di Stima Forestale. Troduzione esequita sulla 2-a
edizione tedesca perincarico del Ministero d´Agricoltiira, Industriae coinmercio.
Da P. Nico, Sottoispettore Forestalle" (Napoli 1878)


Hrvatski: „Osnovi nauke računanja vrednosti šuma, Fran Xav. Kesterčanek
(U Zagrebu 1882).


Godine 18G0. snadje Heyera častan poziv za profesora na poljtechniku
u Ziirich, a god. 1865. na veliko-vojvodsko badensku pol.ytechniku u Karlsrutie.
Nu uza sve to odluči Heyer ipak svoju djelatnost i nadalje posvetiti Gie-^scnskom
sveučilištu, kojemu odličan glas Dragutina i Gustava Hejera snnbio godimice´
velik broj slušatelja, osobito tudjinaca.


Kad bje pako u Mlindenu utemeljena šumarska akademija, izabra ga
zemaljski nadšumarnik 0. pl. Hagen, ravnateljem ovog zavoda. Ovomu se pozi > u
Heyer morao odazvati, i tako se preseli 1. travnja 1868. u Miindeu, gdje je
zavod doduše osnovan bio, a iičiteljstvo imenovano, nu sve ostalo se imalo
tako rekuć tek stvoriti, što meiljuto Heyer uz sve potežkoće poznatom svojom
energijom, ipak sretno izvesti umio.


Kada bje god. 1875. utemeljena visoka škola u Beču, nastojaše austrijska
vlada Heyera sjajnirni uvjeti zavodu ovom predobiti, nu kad mu istodobno piša
Hagen: „dass der Heri- Finanzminister mit mir din hohsten Werth darauf legt,
Sie fiir die Akadeinie in Miinden zu erhalten, kann ich nur wiederholt versicliern" ;
te kad medjutim na sveučilištu u Miinchenu, izim već postojeće stolice za šumarstvo,
još dalnjih 5 osnovaše, dobi i Heyer poziv za ovo sveučilište, a nemogav
tom častiioin pozivu odoljeti, napusti veselim srdcein dosadnu ravnateljsku
službu, te se već u jeseni god. 1878. odputi na sveučilište u Miincben.


U Miinchenu odluči Heyer najprije, da njeko vreme upotrebi za tjelesno
i duševno oporavljenje, za da onda novimi silami uzmogne svoj rad započeti u
novomu zvanju.


Nu žalibože nebijaše mu sudjeno za dugo tom sveučilištu posvetiti svoje
sile, jer ga naskoro nemila smrt ugrabi tom stecištu znanja i rada.


Dne 10. lipnja 1883. podje Heyer željeznicom do bližnjeg mjesta „Fiistenfeldbruck".
da se posavjetuje sa nadšumarom Scbenkom o predstojećoj excursiji,
odluči ipak prije njekoliko satih posvetiti miloj zabavi ribarenja. S tuga podje
prije svega ka obali Ampere, te si tuj izabere prekrasno mjesto na rubu šume
gdje sjedne ])očimajuć ribariti. Pri tom mu se zape udica o trstiki, a hoteć ju
razriešiti, svuće si obuću, prisuće hlače i stupi u jedva 35 ctm. duboku vodu.