DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 5 ~
Rdje ga, kad se je prignuo, valjda udarila kap. I tako nadje Heyer taj poznati
prijatelj liepe naravi, u 57. godini života svoga, na prekiasnoin raznovrstnim
listnatim i iglastim drvećem okruženom mjestancu, istina bog preranu ali liepu
i lahku smrt.


Neumornim nastojanjem koli profesora toli slušatelja šumarstva nadjeno
mu je tielo dva dana kasnije kod Emmeringa. U Nedelju 15. lipnja u 4 sata
po podne sahranjen bi pokojnik, nedaleko od bivšeg nm stana na sje\ernom
groblju u Munchenu. Sprovodu prisustvovahu mnogi zastupnici izvanjskih šumarskih
zavoda, kao što i deputacija slušatelja šumarske akademije u Mtindenu;
doi^´im su ostali zavodi Njemačke i drugih zemalja, svoje saučešće brzojavnim
puteni izrazili.


Za liesom, koj bijaše nakičen cviećem i lovor vjenci, stupahu najprije
tugujući (rodbina), zatim sveučihštni profesori sa rektorom na čelu u podpunom
ornatu, ministar financija Riedel, ministarski savjetnik Ganghofer, velik broj
šumskih činovnika iz Miinehena i okolice, mnogi slušatelji, kao prijatelji i štovatelji
Heyerovi. Na grobu mu još proslovi svećenik krasno slovo, spominjuči
liep obiteljski život i krasan značaj pokojnikov; na što su prof. Dr. Gajer i
prof. Dr. Hess iz Giessena još iztakli i velike zasluge Hejerove za nauku i iztraživanje.
Dva dana kasnije prirediše slušatelji sveučilištni u spomen pokojnika
bakljadu, kod koje mu predsjednik seniorskog konventa uz svirku Bethovnske
tu/aljke položio prekrasan lovor vienac na giob. Viest o Hejerovoj ranoj i
nagloj smrti dirnu mal ne sav obrazovani sviet, a mnogi šumarah mogoše uzkliknuti,
„bio mi je ne samo učitelj i prijatelj, već dapače i drugi otac".


Za svoja nastojanja našao je Heyer, komu i na vanjskih počastih nije manjkalo
, najliepšu plaću u ne|>romjenljivoj zahvalnoj ljubavi i počitanju svojih
učenika. A ovi će mu , zastupajući i šireći njegove koristne nauke, time postaviti
spomenik, trajniji od ikojega materijala.


U Zagrebu , mjeseca studena 1883.


L. Sz
K pitanju


koja se dobitna mjera odgovarajuća naravi šume, kod šumsko uzgojnog uređjenja uporabiti
ima.
Napisao Antun Toniić, c. kr, umir. šumarnik.
Preveo J. K.


Nastojati ću, da u sliedećem odgovorim na pitanje, koja li se dobitna
mjera odgovarajuća naravi šume, kod šumsko-uzgojnog uređjenja uporabiti ima;
te u koliko su pristaše Tharandske šumarske škole u pravu, kad za pioraču
navanje vriednosti šuma i šumskih proiz\oda preporučuju upotrebljivanje kamato-
kamatnog računa.