DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1884 str. 68     <-- 68 -->        PDF

W^^ Kod predsjedništva našega družtva može se h
hektograf sa 38 cm. i 24 cm. velikom pločon
spravom i shodnom uputom za cienu od 5 fr. a


Tiskara i litografija


m 4


u Zagrebu


3D-u.gra Tj-lica, "br. 23 ,


preporučuje se


slavnim upravam imov. obćina i kr. šum. uredo


za izvedenje


0 mu i D


priugotavlja


urodorao, trgoracko i obrtne formulare


uz najjeftinije ciene


u.l3:-a.sno i točno.