DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 16     <-- 16 -->        PDF

^116 —


splav drva obavija i što je glavno u jedan mab raedju — požaru ili štetonosniin
gusjenicani zatvara.


Šumski požari najljuće bukte po dolinaii, sto se ovdje najviše lišća i letećeg
drva nagomila, a dolinom se obično pri tom i najveći vjetrovi stvaraju
pa odavle tada i najbržje požar razprostire.


Kroz zimsko i proljetno sušno razdoblje prizemni požari najopasniji su,
a u listacab požežke, djakovacke i virovitičke podžupanije i najobsježniji pa
reć bi m dnevnom redu. Na hiljade jutara izgorilo je proljetos duž Dila u
bukvicih kod djakovačkog i pleternićkog vlastelinstva a nemanje pred mjesec
dana u šumah vlastelinstva vetovačkog i ovahovačkog, koji se od kutjevackog
sumista tek na 100^ razstavijaše — nu uprava ova neimaše od tog požara
stralia, što joj iz vrh kosa napunjeni ja2;ovi vodom već na dispoziciju stojaše ~
jednim okretom i za njekoliko časovah razstavljen je požar u ovoj ili onoj dolini.


To su izim predrazloženog bili takodjer razlozi, zašto se kroz doline glavni
odsjeci razmedjašuju, jazovi podižu i lišće sgrta.
Žao mi je jedino, što ovaj podhvat danas još sa proračunom i nacrtom
obližiti nemogu — nu spram proljeća odazvat ću se i tomu.


Za ravnanje pako najavit ću, da voz šušnja u težini na 10 centah sgrnjen
i splavljen u daljini na 500"^ skuplje od 5—10 novćićah stojati neće, a gdje
se 10 centih gjubra iz stajah u tom razmierju kupiti može? Onamo gdje mlinovi
splavijanje ne prieće, nesmije i voz niti 3—5 novčića stojati, jer bujica
sama list u doline snaša, te ga samo. u potočište rinuti treba, a ploveći sušanj
bez posluge, skupiv se pred mriežom, lasno ga 1 težak pomoćju vode dnevno
i 20 vozova u sgodne jame izvuče.


Za šumski predjel od 2000 jutara i našem primjeru za jazove i mrieže
od J-Iottera et Schrautza^ iz Beča, tek će se na 300 for. investirati, što tada
na vieke ostaje.


Keka se uvaži, da reserviranom vodom samo jedan požar u 10 godinah
od 1000 jutara očuvamo — izpiatio se je uloženi trud, neka se na ribogojstvo,
dakle pastrvu osvrnemo^ izplaćuje. se trošak za jazove, a sgrtanjem odbijamo
^nijiloću na dotičnih šumištih i udaramo viekovito omedjašenje glavnih odsjeka
ter ujedno podižemo ratarstvo i povisujerao vriednost šuma.


Naglasio sam već jednom, da bogatom proizvadjanju ratari, ako ne sve, a
to najviše šumam zahvaliti imadu, i to poglavito prašumam, te uzmimo slučaj,
da samo 50 godina svih šuma na svietu nestane, navjestio bi tada ratarstvu
prosjačtvo — žurmo se dakle svi, da ovisnost ovu ratarom dokažemo, zatvoriv
im bar dielomice bezplatan priplov crnice! . ´