DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 17     <-- 17 -->        PDF

^ 117 «


Koja bi svojstva moralo šumarsko osoblje posjedovati?


Piše Dušan Ilijić, taksator.


ni´


C. šumar.
U toku razpravijanja naših nazora o svojstvih organa šumarske struke,
došli smo do osobe kotarskog šumara, koja našem razlaganju skoro nov smjer
daje. Osoba nadšuniara i protustavnika mnogo je slobodnija po svojeni službenom
položaju, koji ista u upravnom stroju zauzimlje, od osobe šumara, jer 1 agi je
jesamozapoviednti, negoslušatiizapoviedati.


: . Dok nadšumar odnosno protustavnik, kao zamjenik njegov, gledaju uredit
svoje tako rekuć samostalne upravne poslove i naloge, dotle je šumar primoran i
prije no izvrši od predpostavljenog mu gospodarstvenog ureda dobivene zapoviesti,
iste pomno proći i njihovu provedbu tako udesiti, da se niti protiv njoj
niti. proti postojećim zakonskim ustanovam (koje se često na vladr.juće mjestne
okolnosti ni najmanje uporabiti nemogu) negrieši, niti pak, da se time samom
gospodarstvu kakovih šteta nanese. — Uz ovu težku zadaću pak, traži se od njega
još i to, da u miniaturi makar zauzme sličan položaj prema svojoj šumariji i
svojem lugarskom osoblju, koji je podan nadšumaru kao upravitelja gospodarstvenoga
ureda, prema cjelokupnoj upravi i ukupnim službenim organom imovne
obćine.


Prva toli težka strana šumareve službe osniva se na dužnosti, koja mu
pi´opisana neshvaćanjem upravne svrhe u obće i nepoznavanjem naravi strukovne
znanosti,´ kao i potankih lokalnih odnošaja i potreba-, a još manje sredstva
za podmirenje istih. — Boriti se prema takovoj anomahji, koju često i samo
mrtvo slovo našega preživjeloga šumarskoga zakona štiti, nije mala stvar, jer
upravni griesi traže nesmiljeno svoje žrtve^ a te su; nazadak gospodarstva i
nesreća osoblja, koje nedužno mora na se, da primi odgovornost za sve kobne
posljedice upravnoga neuspjeha. Težki položaj šumara mislim, da je ovim predočen
u svojih pravih bojah.


Kako dakle, da šumar postupa u toj borbi, da ju privede, ako ne onoj
pobjedi, kojom bi spasiti mogao svoje šumsko dobro, a ono barem pobjedi, koja
bi mu sačuvati mogla osobnu čast — biti će zadaća ovih redaka, što jasnije
razložiti. —


Samo šumar, koji je sviestan svojeg težkog službenog položaja, moći će
si prisvojiti ona svojstva, koja riese činovnika, pripravnoga mirnom dušom žrtvovati
sebe i svoju obitelj za svoj ideal, za svoju struku. Ova vSviestnost pak
može poticati jedino iz točnog i potankog poznavanja date zadaće i svih zakonom
(naputkom) i moralom propisanih dužnosti. Otud sliedi, da je svakont
šumaru kod nastupa službe prva briga i dužnost, upoznati se sa sobstvenim
položajem i odnosno sa svimi obstojećimi pril´kami, koje mu upravni poziv i
gospodarstvena zadaća ođredjuju. Saznavši ovako obseg i kakvoću svojeg dje


8