DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 118 —


lokruga, nasmije ni 6asa počasiti, nego ima temeljito proučiti sve one zakonske
i naredbene ustanove, koje mu kalupom služiti moraju kod riešavanja službenih
zadataka. — Sad će tek moći uviditi moguće bezsmislice, koje postoje medju
praksom u životu i mrtvom šablonom.


Da pako šumar barem ponješto uzmogne u sklad dovesti neshodnost kalupa
sa praksom, ili ga još nesgrapnijim predočiti, od potrebe mu je kritično poznavanje
šumarske znanosti, te struke, u svih njezinih granah. Pa kada svoju
liepu struku skroz i skroz poznavao bude, otvoriti će mu ista uz to i vrela
onog uzvišenog uživanja, koje čovjeka tako uzhiti, da mu i sobstvene materijalne
žrtve izčezevaju pred nasladom njegovih ideala.


Sve naloge gospodarstvenoga ureda dužan je šumar sdušno izvršivati, jer
mora na umu imati, da je i on karika, kojom se nastavlja lanae upravnih odluka
i gospodarenja. Dakako da se po sebi razumije, da će prije, no nalog
i2:vadjati stane, oprezno ga promozgati [jer uepogriešivost nemora uviek biti
atributom predpostavljene oblasti], pa tek kada je tako isti (nalog) podvrgao
svojoj vlastitoj ozbiljnoj kritici, koja je za svakoga misaonoga čovjeka najviše
mjerodavna, neka po sudu sobstvenog razsudjivanja ili odrješito uporabi §. 83.
napuLka C , zakona od 11. srpnja 1881. za imovne obćine, ili neka svom revnošću
dotični posao kraju privede. — Kod pomennte ocjene naloga i)ak, nesmiju
odlučivati moguće osobne razmirice, koje bi medju njim i glavarom uprave
postojale, pošto bi ovakovo postupanje, prvo, moglo nahuditi dobrobiti samog
gospodarstva, a drugo, što bi to i po njegovu osobu od više štete no koristi
bilo. Osim toga treba šumar neprestance još i to pred očima imati, da je njegovo
vladanje kako prema predpostavljenoj mu osobi, tako i prema izdanim
mu nalogom, mjerodavno za njemu podredjeno osoblje, jer tko će ovom najbolji
primjer dati, ako ne neposredni mu stariji? S toga neraože biti šumaru
nipošte dozvoljeno pred podredjenim osobljem ocjenjivati razložnost. višjih otlluka,
jedno, što nebi umjestno bilo, pošto lugarsko osoblje uz nižji stupanj
svoje naobrazbe nebi moglo tu kritiku ni razumjeti, a drugo što bi to lahko
potresti moglo i disciplinu istoga, pa videći kako šumar malo uvažava i cieni
naloge svojih starijih, moglo bi se i ono sličnim primjerom povesti napram njegovoj
osobi. Mm ovoga zla, pobudilo bi to kod lugarah mnienje, da glavar
uprave (nadšumar) nije svojoj zadaći dorasao. A posljedice ote sumnje, najstrožije
bi se svjetile površnošću u vršenju dužnostih, pošto i najopravdaniji i
najbolji nalog, ako se unj povjerenja neima, nebi mogao onu volju i ljubav
za rad pokrenuti, bez kojih je uspjeh rada toli dvojben ako ne i nemoguć —
Možda će mi tko ovdje primjetiti, da se odnošaj, koji medju lugarom
i šumarom postoji, protivi onom medju ovim i nadšumarom; pa kao što
on nije rad imati nepokorno i nemarno osoblje, tim vise mora od njega ovaj
zadnji zahtjevati povjerenje i bezuvjetni posluh, Nu ova primjetba, u koliko bi
bila opravdana za nižje osoblje, u toliko je neumjestna, da se uporabi kod strukovnog
činovničtva. ~ Povjerenje u nepogriešivost strukovnih nazora i naloga,
izključuje .kritično razglabanje istih, ovo se može zahtievaLi samo od