DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- no ~
osobe, koja — uslied svojeg iiižjeg strukovnog i obćeg naobražeuja — niora
vjerovati u svrsishođnost mjera poprimljeiiih po starijoj oblasti. Ali tražiti od
strukovno naobraženog činovnika [koji je pozvan da danas ili sutra takodjer
vrši.. zadaću nadšuraara ili protustavnika], da sliepo vjeruje u sposobnost glavarevih
osnova — bilo bi nesmisao. Time bi se bo iskalo od činovnika bezuvjetno
poricanje strukovne sviestnosti, koje bi, buduć nemoguće, bilo samo
kamenom smutnje medju njim i glavom uprave. Ovo je i sam zakonodavac
mudro predvidjao, pa je dao kritici podredjenog činovnika zakoniti značaj, stavivši
mu za dužnost trezvenu i nepristranu ocjenu svih naloga izdatih nanj
po gospodarstvenom uredu [§. 83. naputka C, zakona od 11. srpnja 1881. za
imovne obćine]. Nenamjeravam ovim zagovarati u obće opoziciju podčinjenih
šumara prema nadšumaru, kako će to možda mnogi od poštovanih čitaoca
mislitij — pošto opozicija, koje nebi poticala iz iskrene skrbi za narodno dobro,
te, koja dakle nebi Imala pomenuti zakoniti temelj, nemože ni biti kod svjestnih
činovnikah, koji točno svoj djelokrug poznaju i u njem se kreću — nego hotio
sam;.§an)o, da predusretnem mogućem nesporazumljenju i prigovoru.


feumar, primivši naloge gospodarstvenoga ureda koji se nemoraju ocjeniti
samo´ po mjerilu zakonom propisanih formula, nego koje osim toga preizpitati
ima i }obzirom na njihovu strukovno vriednost, neka ove prodje udvostručenom
ppnjpm, jer se dogadja, da je nalog — prem je u njem zakoniti put pridržan
,.—-,u svojoj jezgri, u očitoj oprieci sa vladajućimi nazori šumarske znanosti i
]);rakse.,:; U potonjem slučaju može čedno podnieti svoju protupredstavku gospodarstvenom
; uredu i onim objektivnim načinom iznieti na vidik pogriešnost
upitne odredbe, koji je svojstven jedino poštenim i svojoj struci i službi, dušom
i.itieloip,odanim činovnikom. Samo ovako udešena protupredstavka moći će odkloniti
kod starije vlasti mnienje o zloradosti i prkosu činovnika, jer će biti
očitim svjedokom njegove stroge službene savjestnosti. Ovo opet predpostavlja
da šumar ne^mije moguće nehotične pogrieške predpostavljene oblasti smatrati
istpvjestnim sa nesposobnošću upravitelja iste, nego jedino posljediconi te okol.
nosti, što je istom radi mnogih posala nemoguće potanko pregledati i upoznati
se,:Sa svimi mjestnimi zahtjevi. — Ovakove protupredstavke neka ni nadšumari
.neshvaćaju.sa stanovišta svoje privatne osobe, nego strogo službene, pa neka
pomisle da bi. bio zaista grieh ove okrstiti nepokornošću ili nezakonitošću. —
Zakon (§,; 83. naputka C^ zakona od 11. srpnja 1881- za imovne obćine) propisuje
do duše, da šumar samo onda, ima pravo prosvjeda, kada se nalozi gospodarstvenoga
ureda nesudaraju sa zakonom ustanovljenimi normami. A zar je
udovoljeno zakonu— kojem je svrha pospješivati razvoj gospodarstva — ako
se strukovni šumsko-gospodarski poslovi izvadjaju na temelju krivih strukovnih
nazorab, hoće li se udovoljiti plemenitoj svrsi zakona ako ovakove poslove nenagrade
izčekivani plodovi, nego kajanje za uloženim radom i glavnicom?


,:, Pomenuti §. zakonskog naputka u ovih nas nazorih jasno podupire, samo
ako se malo osvrnemo na zakonom propisane kvalifikacije činovnikah. Zar
nisu, postojeća načela šumarske znanosti 1 prakse, zakonom usvojena^^ kada se