DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— ]21 --´
svojeg autoriteta:! discipliiiarue vlasti, (ako nije voljan postati, krojenjem nezaslužene
kazni — nepravednim sudcem) pa tako sam odkriti svoju golotinju
u upravljanju šumarije; ili je primoran uporabiti svoju disciplinarnu moć, a
tada je opet neizbježiv pravedni ođpor podredjenog osoblja,


Naprotiv tome pak, ako se od lugarskog osoblja zahtieva vršenje takovih
zadaća, koje osim toga što neprotuslove mogućnosti izvršbe, još i dobrobit
gospodarstva zaista iziskuje, pa se te zadaće nerieše onim marom i točnošću,
kojom se važne radnje u obće provadjati imaju — moći će šumar sva dozvoljena
sredstva upotriebiti, da ga prisili na štovanje i vršenje x)ropisanih
mu dužnostib. Ovaj postupak neće tada uzdrmati zapt lugara, nego će ga
joK većma učvrstiti, dokazavši im potrebu poslušnosti, kao važne poluge za
promicanje, šumskoga dobra.


.U z to, što se nalozi kretati smiju samo unutar strogo službenog djelokruga
i u" skladu sa mogućnosti izvršbe im, treba još da su i ćim jednostavniji
te jasniji, tako, da se osoba, kojoj je provedba naloga povjerena, nikako izgovarati
neuzmogne, da ga razumjeti nije mogla, pa da ga s toga ni izvršiti nije
znala. Iz toga razloga neraože se šumaru dosta preporučiti, da sam nadgleda
izv^djanje svih onih posala, koji su zapletenije naravi ili koji su zapali takovu
osobu, koja mora biti pod neprestanim nadzorom starijega.


Zapletene zadaće probitačno je i na vise dielova razložiti, pa svaki diel
kao.samostalnu radnju provadjati dati — da se ipak time nemrsi pregled istih,
bez kojeg se nemože nijedan težji posao u redu dokončati.


Pravedne želje i tegobe osoblja valja šumaru uviek pažljivo saslušati, pa
neka ih. ako se neprotive službenim propisom i interesom gospodarstva bezodvlačno
ostvari i izcieli. Potiču li ove želje ili tegobe uslied mjera preduzetih
po samoj njegovoj uvidjavnosti (što mu samostalni djeloki-ug bez svake sumnje
i dopušta) to se tim prije brinuti mora, da zadovolji osoblju.


Kao glavaru lugarskog osoblja dužnost mu je svakom prigodom ovom na
ruku ići dobrim savjetom i podukom, i bistriti mu pojmove o službenih pravih
i dužnostih. Isto tako zahtieva se od njega ^a uviek štiti dobrobit svojeg osoblja,
pa da nežali ni osobnih žrtava gdje bi se radilo o časti i ugledu ovoga.


U slučajevih, kada je šumar pozvan upotriebiti svoju disciplinarnu vlast,
osobito mu je biti na oprezu, jer je ta vlast, nož sa đvie sječenice: barataš h
njom neuko, porezati ćeš sebe jače no onoga protiv kome je uperena bila, —
Mlitavost u porabi disciplinarne moći pogibeljnija je od prećerane strogosti,
jer prva može lahko izazvati demoralizaciju osoblja, dočim je potonja u naj-,
gorem slučaju samo majka nezadovoljstva i opozicije. No svakako je zlo jedno;
kao i drugo. Prema tome dakle dobro je, da šumar nastoji prisvojiti si pravičnost
u prosudjivanju stupnja kažnjivih čina, te se držati zlatne sredine a
čuvati se skrajnostih. Ovo će pak biti moguće ako sve olahkoćujuće okolnosti
uviek u obzir uzimao bude. ~ Kod nas je čuvanje šuma obzirom na svoje
praktično izvadjanje najnesretnija grana šumarstva. Jedan jedini Čovjek ima da
nadzire po više hiljadah rali šume, a često još u takovom terrainu i uz takav