DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 122 —


okoliš, gdje ih ni 5—6 nebi dosta bilo da uzmognu udovoljiti propisom postojećeg
naputka. Zar to nebi dakle bila neoprostiva nepravda suditi takovim lugarom
po istoj mjeri, kao i onim što su po kontrolnih postajah ponamješteni ?
Zar je pravo da ti lugari bezuvjetno odgovaraju za upravne nepodobštine samo
za oto možda, što ih je sudba za tu službu opredielila? Treba dakle u ovako
težkih okolnostih dotičnu pogriešku svestrano izpitati, pa nastojati da presuda
prem stroga i čovječna bude. Premda, izrečena tako na temelju pravičnom,
mora se svom energijom provesti, jer inače gubi kazna svoj nemili značaj.
Zaviačenjem bo ovrhe kazni, nečini se onaj utisak na krivca, koji se traži od
kazne u obće.


Konačno pak što se samih kazna tiče, mi smo toga možda nemjerodavnoga
mnienja, da su isto sredstvo, kojim se namjerava popraviti krivca, pa je li
krivac sposoban i voljan popraviti se, to će i blažija kazna nanj učinka imati.
A ako to nebude slučaj, to će makar šumar izvjestno znati da posla ima s čo-r
vjekom koji je manje sposoban za javnog službenika, pa će još i nakon toga
dosta prilike imati kušati na njemu efekte kaznene ljestvice.


Ako dakle u kratko formuliramo što smo do sada kazali o svojstvih. koja
bi šumari gojiti morali, u ođnošaju prema svojim lugarom, to će nam jezgra
ovako izgledati: Kazboritost i okretnost upravna kod izdavanja naloga na podredjene,
kao i otčinska poduka i zaštita mladjih, a stroga pravičnost kod disciplinarnog
postupka — treba da predje tako rekuć u krv šumaru, ako je rad
odgovoriti svojem težkom pozivu i olakšati sebi toli ćutljivi službeni položaj.


Sve ovo, što smo do sada naveli, da je šumaru od potrebe, mora u njega
predpostavljati i sva ona obćenita svojstva i krieposti, koje smo naveli kod
nadšumara i protustavnika; jer bez naobrazbe neima razboritosti ni
takta, a ni prave Ijubaviza struku, a gdje nije ove potonje, fali i
eneržija, kao što bez poštenja ni pravičnost postojati nemože.
Što je pak službeni položaj činovnika ozbiljniji i težji, to je naravno, da: se i
ova svojstva tim brižnije usavršivati moraju.


I), Lugar.
U šumarskoj službi dieli se osoblje na činovnike i službenike. Činovnici su nadšumar.
protustavnik, šumari i t. d., a u službenike ubrajamo kod nas nadlugare, lugare
i zamjenike lugara. Činovnici su tu, da nadgledaju službu lugara i da vođe
brigu, da se sa šumami tako postupa, kako to zakon i šumarska nauka propisuje,
iii kako se obično veli, da upravljaju šumom i službom, kigari pak imaju u prvom
redu, da čuvaju šumu od štetočinaca, i da vrše mpomesti^ koje im činovnici izdaduv-


Koji je posao važniji u šumskom gospodarstvu, činovnički ili o\aj lugarski^
na to se pitanje neda odgovoriti, jer kao što šumarska služba nebi mogla postojati
sa samimi činovnici, isto tako nebi puno vrieđila, da se sastoji iz samih
lugara. Šumarski činovnik i službenik nemogu se jedan od drugog lučiti, pošto
jedan bez drugog nemože ništa koristiti. Kada se dakle ova dvojica u svojoj