DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 124-—
uzroka zakon nepravi razlike medju ljudima, pred njim smo svi jednaki. Ako
bi dakle lugar, koji je prisegao držati se zakona, hotio ga uporabiti za jednoga
prestrogo, za drugoga preblago, a trećem možda dati sasma na volju da radi
što hoće, to nebi zakonu nimalo udovoljio, nego bi kod svakoga pobudio sumnju
da to čini iz nepoštenih i sebičnih razloga. Takav bi lugar nabrzo postao omražen
kod naroda a kod starijih ii^gubio bi povjerenje, pa bi konac tomu bio sramotan
odpust i kazna, koja bi nm se svietila čitavog života. Kod svahog svojeg
sUdbemg čina mora se lugar sjetiti svoje mkletve, pa svakome odmjeriti niti
prestrogo niti hlagoy nego baš onako kako je, i kako je pravo. Misli li lugar
da pravo čini, ako ugadja svojem gospodaru time, što možda prijavi krivca za
veću štetu nego ju je u istinu počinio, to se jako vara, jer zakon nikome stranu
nedržl. Nije pravo da gospodar dobije voću odtrpi nego je zaslužio. Istina bog, da će pravedan lugar i neprijatelja imati, no
tih se netreba puno plašiti. Ti će neprijatelji izčeznuti čim se pobliže osvjedoče
0 pravičnosti njegovoj, dapače obljubiti će ga, jer će uviditi da nečini razlike
medju Ijudmi, nego da vrši svoje dužnosti po položenoj zakletvi. Ništa nemože
tako ORorčiti i uzrujati žiteljstvo proti lugaru i šumi, nego očigledna pristranost
u službi. Težko je to narodu gledati, da se njekojim daju pokloni, koji im neidu,
a drugim pak da s*^ suskraćuje i ono, što im po pravu pripada. Tako izazivlje
pučanstvo sama služba na nedjela, koja bivaju više iz osviete ne^o iz nužde.
Lugar, koji bi nepravedno jednim naklonjen bio a druge pro-
g a nj a 0, zaslužio je, da se s m j e s t a s a službe s k i n e, p o š t o njegovo
službovanje za mnogoviše škodi negokoristišumii šumskom
gospodarstvu.


Uz ova svojstva što smo do sada naveli i koja bi svaki lugar imati
morao, valja mu biti još i marljivim u službi, ili kako to obično lugari vele,
mora biti služben. Da lugar mora marljivo vršiti svoju službu i samo se kaže.
Čovjek, koji ima nadzirati više hiljada ralih šume, koji nezna od koje strane
i u koje doba tat povjereni mu srez napasti može, kadar je svojim dužuostim
samo tako udovoljiti a svojem gospodaru koristiti, ako nežali truda, i napora.


Lugar, koji se boji kiše i sniega ^ kge i studeni^ koji rano leh a kasno se dile,
nije za strnu. Taj je sgriešio čim je bio nakan posvetiti se lugarskom kruhu,
taj je hotice položio zakletvu koju nije u stanju držati. Lugar nesmije olakšati
si službu na škodu šume, to samo nepošten čovjek može učiniti te uživati plaću
koju nije zaslužio, a nepoštenim je put u šumu zabranjen.


Zapoviesti, koje je dobio od predpostavljenog činovnika, ima lugar bezođvlačno
izvršiti, a ako to nebi bilo moguće, neka stvar odmah dojavi svojem
starijem, tako da se uzmogne još za vremena izdati drugi, shodniji nalog. Uztezati
se od izvršbe naloženih zadaća nije nikako lugaru dozvoljeno, jer upravni
činovnik može kadgod izdati i takav nalog, koji se čini nevažnim, pa ipak od
njega može obstanak šume odvisiti. Lugar, koji je neposlušan, ili koji svaki čas
prkosi nalogom starijega nagovarajuć i ostale svoje drugove na sličan postupak.
hen je službenik. Onaj, koji je revan, služben i poslušan, neće to nikad činiti,