DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 26     <-- 26 -->        PDF

^ 126 —


da se svaki izum, budi u kojoj grani narodnjega gospodarstva, prije no nadje
odziva i uporabe u družtvu, gledom na sva dobra i loša svojstva izpita i na
strukovnjačku stolicu na izgladjenje donese, prije no bi se svietu na porabu
predalo.


Neka mi s toga ni gospodin pisac, a ni ostala gg. kolegi u grieh neupisujii,
ako ću nastojati sa svoje strane ob uporabi upitna plodomjera, koju za
korist, boljak i napredak obćega šumarstva, a i procienjivanja nuzužitaka,
ovdje iztaknuti i priinjetiti.


Plodorajer g. šumarnika M. Radoševiča po opisu u gornjem broju šumarskoga
lista, jest povečajući durbin (dalekozor), koj je komoditeta radi sa prizmom
u njekom stanovitom kutu, valjda pod 90^ prekinut, da se na takovu
durbinu zureć k zemlji, vertikalno stojeći predmet uoči, pak da na stanovitu
konstantnu udaljenost vazda jednopovršnu plohu zrije, n. pr.


na daljinu od 50 met. Q[J met


, na daljinu od 75 met. 120 ^^ti
t. d. što se osniva na vidnom kutu i tangenta povučenih preko konstantnoga
promjera predmetnice. ´ .


Kako je vidjeti u ove četiri oline, đvie su vazda stalno fixirane, dočim se
druge dvie prama prvima mienjaju naime, odaljenost od stabla i promjer predmetnice
što je i zadano, dočim se vidni kut obzirom na promjer predmetnice
i odaljenosti od uočujuće plohe mienja prama prvim olinama; što se u ostalom
polag vidnoga kuta i odaljenosti od očnice do uočujućega predmeta tangentom
umišljenoga okruga proračunati dade, a iz dobivene tangente i odgovarajući
krug, a i ploština istoga kruga.


Stroj je dakle u tom pravcu kao plodomjer (ravne plohe) do razlike diafragme
podpun, koja se u ostalom pokusom kako no ju pisac predočuje na
oko pojedinca izpitati i za praktičnu porabu priljubiti može.


Kako je gospođinu piscu poznata sfericna trigonometrija, kojom se proračunava
i ploština plastova okruglih tjelesa znade, da uočujuć ugljevnikova
oblika stablo upitnim durbinom, predstavlja se okomito na os durbina vertikalna
stojeća ravna ploha, koja je u naravi na stablu eliptična oblika te
i mnogo veća, pošto se sfericitet pri tako malom radiusu znatno u obzir uzeti
ima. Uslied toga čini se dovoljna pogrieška pri izračunavanju jednoga stabla,
pokusne plohe i čitave sastojine, pošto pisac računa ploštinu ugijevikova plašta
a zaključuje sa ravno pronadjene plohe, dakle manje, površene i na njoj se
nalazećega urodivšega ploda. Koju okolnost moći je reducirati računom i u tom
smjeru nadopuniti plodomjer sa odnosnimi pomoćnimi tablicami ili postotkom,
za koj je ravno predočujuća ploha manja od faktične, sferične plohe eliptičnoga
stabla, dapače u niekih slučajevih dvaputa manja kada bi n. pr. krošnja stabla
kruglji slična bila, kao što u kestena.


Ova pogrieška i manjkavost ima se s toga izpraviti i nadopuniti.
Kađno se je procienitelj od procienjujućega stabla na stanovitu odmjerenu
đistanciju udaljio, koju je po naputku g, pisca od stabl^ dostajališta sa strojem,