DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 42 —
Uzroci radje kuge. Čitamo u „Oesterreichiscbe Forst-Zeitung", pod naslovom


Die Kerb^p^ist und ihre Ursaehen" medju ostalim sliedeće: Prvi znaci pogibeljne te


bolesti, koja je kadra uništiti rake čitavih poriečja, slabo se opažaju. Brzo se medju


tim pojavljuje velika slabina, smetanje u gibanju, prestajanje primanja hrane^ neugodna


duba te padanje pojedinih dielova tiela^ našto sliedi smrt.


Uzroci račje kuge bijabu za dugo nepoznati. Ma sve, da se i jeet mikroskopiSnimi
iztraživanji bezdvojbeno dokazalo, da je ra6ja kuga bolest, spadajuća medju t. z.
infet´tionalne bolesti, to se ipak u ostalom mnienja vrlo razilaziše. Sad se tražio uzrok
bolesti u t. z. Branchis i´della astoci (Krebsegei), koji se nalaze slobodni ili zarašteni
11 mesu mišicah; a isto se tako držahu uzrokom te bolesti, takodjer i gregarine, amobe
uz raznolike gribi. Nije napokom i to mnienje uzmaujkalOj da se pod imenom ražje kuge,
komuiativno misli više posve raznolikih, uništavajućib bolesti. Zoologični institut sveučilišta
u Lipskom^ preduze napokon izpituti istinitost svih tih raznolikih nazora, dobivši u tu
svrhu đoeoljnu količinu na kugi poginulih raka iz Odre. Iztraživanja sama preduze
profesor Bauber.. Do skora bi ustanovljeno, da uzrok bolesti nebijaše ni „Branchiobdeie"
Zli j^distomee", posto se prvanji samo riedko kada pronadjoše, posliednji pako u
obće nenadjoše, a isto se toga nepokazivahu ni gribi (Spaitpilze). Gregarine i amobe
se doduše vidjevahu; nu po mnienju prof. Raubera spadaju takove medju hraniva rak^.
Takodjer i t. z. Porospermium Hackeli se našao raztrošen u spojevih tiela, nu ni ovo
se nemogaše smatrati uzrokom pošasti, pošto nebijaše redoviti pojav, niti se kod bolestnih
raka našao u veeem množtvu, no se nalazijaŠe u zdravih.


Toga radi obrati prof. Eauber svu svoju pozornost iztraživanju sglobnih mišica,
po raznih dielovih tieta, kao i krajevih nogu. Sve te žesti tiela bijahu omekšana,
često se razpađoše poput kaše, a već prvi mikroskopični preparat pokazivaše mnogobrojno
pojavljenje gribova, te s i-azvJtkom istih u savezu stojeće raztvaranje mehkih
Česti tiela, prikazivaše se pako to razvijanje gribova u obliku dugoljastih, svjetlih,
granatih niti, koje u manje većem množtvu sadržavahu malena, tamna ili Žutkasta zrnca.


Tim bje pako dokazano prisustvo njeke vrsti Saprolegnie t. j . griba, koji mehke
dielove sglobova raztvara, te se odatle onda čitavim tielom razprostire, griba, koji je poznati
neprijatelj ribogojstva, te ostalih vođenih živina. Žalibože nam profesor Rauber nije
podjedno spomenuo i ono sredstvo, kojim bismo mogli infiscirane vode očuvati ili osloboditi
tog griba. Sumnja se medjutim, da se razvitak tih gribova poapješava tekućinami,
dokzećimi u vođe iz varionica i Žganionica i t. d.


Izkaz lovine gospoštije Vukovarske g. 1884/85. U lovištih vlastelinstva
presvietloga g. grofa Dragutina Eltza, ubijeno bi godišta 1884/85. od koristne


^^vljači: 354 komada zečeva, 16 prepelica, 1 divlja guska, 5 djetlova, 49 šljuka,
^ bekasine, 1 livadna šljaka i 6 pataka, ukupno dakle 434 komada koristne divljači.
Od škodljive zvjeradi pako ubita su: 4 kurjaka, 17 divljih mačaka, 71 lisica,
23 jazavca i 6 kuna, zatim 81 kobac, te 81 komad manjih štetnih ptica, ukupno
dakle 283 komada, I- ^
Vuci u Kranjskoj. U okolici sv. Petra pojavilo se toliko vukova u posliednje
*ioba, da su počeli već i na ljude navaljivati, te je uslied toga okružna oblast odredila
hajke. — Za tamošnje krajeve svakako riedkost.


Knjižtvo.


Balkan. PoČam od nove godine izlaziti ce u Zagrebu, pod uredničtvom g. A.
Harambašića, svakoga 1, i 15. u mjesecu, na dva tiskana arka u velikoj osmini, novi
beletrlstični list pod imenom „Balkan". List biti će urešen izvornimi slikami, a čiena
rau udarena na četvrt godine sa 1 for. 60 nove. Uredničtvo obećaj e, da će oko hsta
sakupiti sve poznatije sile na peru, a zastupnika da imade u svih granah liepe knjige: