DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 4 —


Messknecht" je visinomjer iz kartuna fP.ippenđekel), na kojem se nalazi grafično
narisano: poflmino loo-aritine za 4 brojke točno pokazujuč, tablu za zamjenu
(reciproko), tabli.e za pad visina i za konačne brzine, nadalje table za kvadratne
i kubične korene, tablice za kordu r - 100, 2:avoj visine, table za kružne plohe
i konačno oknig. iz kojeg se citati dade kuteve, goniometričke funkcije: sinus,
cosinus, tangente, secante, zavojske dubljine, a osim toga nalaze se u svakom
praznom kutiću mnogovr.stne formule, uporabive u praksi.


A čitavi taj visomjer stoji u finijem izdanju i priličnoj debljini skupa sa
posebnom torbicom i [)ovećalom 2V4 marake. Torbica u kojn se visomjer spravlja,
mjeri 11 cm. širine i 21 cm. duljine a debela je do 1 cm., može se dakle
labko spraviti u svaki žep kaputa.


Prednavedeno govori već samo za onu mnogobrojnu uporabu, za koju taj
visomjer služiti može.


Skupa sa knjižicom teksta t. z. „matematischc Brieftasche" sačinjava
univerzalni iiistrumenat s kojim, ako ga posjednik dobro rabiti razumie, može
si h)d svojih službenih poslova po sumi vise puta vrieme ugodno skratiti i raznovi´stna
pitanja riešiti.


Predočiv u prednavedenom bitne okolnosti u kratko 0 rečmom sti^oju,
prelazimo na samu stvar, 0 kojoj nakanisrao razpravljati.


Pokojni Pressler ostavio nam je njekoliko formula, po kojih možemo
s malim i´ačunom uz uporabu njegovoga „iVLessknechta", ako uhvatimo samo
njekoliko sunčanih trakova, u pet časova izračunati na jedan do dva časa točno
dobu dana u trenutku opažanja.


Nu posto ima u praksi i šumara, koji već više o´odina nisn u svojoj službi
imah prilike, baviti se neprestano ili bar češće s matematikom, te su vremenom
i mnogo od toga i zaboravili, a })ošto i n školskih knjigah ne nalazimo uvršteno
potrebito od sferičk^.; trigononietrije. to je Pressler, sve to uvaživ u svojem
djelcu „Messkuebrs-^Tekstbuch" u kratko za one čitaoce predstavio za to
predznanje potrebito ovako:


Neka predstavlja na slici K AZP krugljn nebesku, a središte E našu
zemlju, P}\ i AB njenu sve do tog nebeskog svoda produljenu os i i-avnu
ekvatoru, P sjeverni a P, južni stožer. Na mjesto slova E mislimo si sada
našu zendjii u sliki razmjerno malenu, ali sa spodobnimi potezi obskrbljenu,
oblu, a na istoj u (ovdje sjevernoj) širini h jedno mjesto (n. pr. Petrinju sa
45-4^´ geo-r. širinel, s kojeg mjesta ako produljeni potez EZ predstavlja os
zemaljsku, znači onda Z njegov zenit a IK njegov kroz središte zemlje prolazeći
horizont dočim PQ znači uvoljan meridian; usuprot tomu ah PZi>^ kroz
zenit (od Petrinje) idući polutnik. Znači h nadalje 8 mjesto sunca na nebu.
a MS ieim dio njenog svakdanjeg kolotcka (istoi-azstupan okrug Je ekvatoru),
dakle BM ^ QS njenu deklinaciju (razstupn-^st sunca, od ck\atora) a K DT
ujcnu visina (i^nad horizonta / K) u meriđianu, a HS njenu visinu prema
drugoj kojoj to´-ki dana. koja u piMspodobi /; poludnevniku PZ/?asaino^^