DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 41 ~
kod podieljenja do7A´ola za reSene gradnje »a ovu okolnost obzir u^trse, saslu^av even


(nahio i vl.-istnike guma t. j . imovnu obc^inu i državnn šumsku uprnvn, pošto obziri na


šumsko gospodarstvo iziskuju, da te takove gradrje stegnu na što manji broj.


´J´oni sgodom bje ujedno napomenuto, da se ne sumo vozmi^ koji kriomčaj-enu
robn na pile voze, već i gospodari pila i njihovi pilari Kao sukrivci, koji takovu
kriom^arenu robu primaju, ka?,ne ofjetljivom novci.nom globoni, koja valja bez svakogn
odlaganja, kako dotična odluka pravomoi´norn postane, utjerati n propisanu svrhu.


Sa drvarskog tržišta.


Prodaja hrastovih stabala u kr. državnih šumah. Kralj, šumarsko ravnateljstvo
n Zagrebu oglasilo je na dne 17. prosinca 1886. ob 11 satih prije podne
javnu dražbu putem pismenih ponuda o prodaji hrastovih i inih stabalah, i to:


1. U sječini „S tor gi n^_g_r_e_d a" kralj, šumarije Pitoniaea 466 hrasta, 132
jasena, 319 bresta i 152 bukve i inih stabala, procienjeno na 18-481 f´or. i
2. U sjedini ,,Pav]ovo i Debelo Brdo" kr. šumarije Enjevac 1680 hrasta,
procienjenih na 7710 for.
Na hrpu 1. Storginagređa stigla je istog dana samo jedna ponuda na ime tvrdkc
„L. Blažić" VA Siska iznosom od 19.000 for., a na hrpu 2. Pavlovo i Debelo Brdo,
stigle su dvie ponude na ime tvrdke ,.Bra(ia Goldstein" iz Velike Kaniže iznosom
od 10,164 for. 10 novč. i tvrdke „Antu n Kuhn " iz Zagreba iznosom od 8109 for.


Prodaja hrastovih debala. Gospodarstveni ured križeva^ke imovne obeine u
Belovaru objavio je pod 18. prosinca 1886., da će obdržavati javnu dražbu dne 10.
siečnja 1887. glede prodaje hrnstovih debala u sječinah šume Križki Lug, Cezma
Velika, Pašianski Gaj i Ilovski Lug. U svemu dođje 1084 m^ drva na prodaju, sposobnih
za ciepanje a procienjenih na 9188 for. 49 nove. Dražba obavit de se jedino
uz primanje pismenih ponuda, obloženih zaobinom od 10^j^ procienbene vriednosti.
Ini uvjeti dražbe mogu se saznati kod pomenutog gospodarstvenog ureda i kod kot.
Šumarijah u Čazmi, Sv. Ivan Žabno i Garešnici.


Uspjeh dražbe drva kod kralj, uadšumarskog ureda u Vinkoveili.
Dne 29. studenoga 1886. bje obdržana javna dražba drva ob onih gromađah, koje su
izlueene za sjeSnju i unovčenje tečajem prometne godine 1886/7. u državnih šumah
pomenutog nadšumarskog ureda.


Kod te dražbe natjecahu se naroSlto one drvarske tvrdke iz Siska, kojim uepodje
za rukom kod dražbe drva u Zagrebu Što polučiti. Uspjeh upitne dražbe jest u ob<5e
povoljan, jer ponude pojedinih đražbatelja dosižu višak od po prilici 9 — 70^/^^ preko
procjenbene vriednosti prema tomu postignuto je razmjerno 21**/^ više,


Slledede trgovačke tvrdke dostaše, i to:


1.
Dedunski Bok br. 4. Pollak iznosom od 65*900 f. s. procienjeno na 59-426 f.
2. Čadjavski Bok „ 3. Morovich „ „ 42-509 „ „ „ „ 35-39^ ,.
3.
Opeke „ 10. Morovich „ „ 38*789 „ „ „ „ 32-445 „
4.
Opeke „ 10. Schlesinger „ „ 38-789 ,, „ „, „ 21-697 „
5. Suše „ 21. Miškić „ „ 24-650 , , ,„ „ . 18´135 „
6. Javičkagreda „ 19. Gummersbach „ 1-606 „ „ „ ,, 1*535 „
7.
Medjustrugovje „ 22. Hirsch „ „ 70-994 „ „ , „ ´ ,, 59-194 „
8.
Medjustrugovje „ 23. Hirsch „ „ 24-527 „ „ „ „ 22-527 ,,
^
9. Slavir ^ 2. Vuk „ „ 162*501 „ „ . „ „ 134-674 „
10 Srnogva „ 26 Hirsch „ „ 46´885 „ „ „ „ 39-048 ,,


11. Puk I 30. Schlesinger „ „ 61-879 „ „ „ „ 49-907 ,,
Dražba drva u šumah otočke imovne obeine. Na temelju odobrene sječne
osnove za prometnu godinu´ 1886/7, obdržavat če se dne 3. siečnja 1887. kod gosj^odai´stvenog
ureda pomennte imovne občine u Otočcu javiui di-ažba ^^z primanje pismenJli