DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 170 —


skopSano bilo. Ovo dajemo na obavjest onim p. n. gg, člaaovom, koji su se do sada
obratili ovamo glede dostave diploma uz primjetbu, da družtveni tajnik drži u to6noj
evidenciji do sada za to prijavivše se članove, ter 6e se, kao što je već gore rečeno,
u svoje vrieme koli družtvene diplome, toli i okviri priugotoviti i svakomu dostaviti
dati. Okviri stoje po komadu i to: 5 for. 80 n$. iz brastovine s rezbarijom, a S for.
50 nč., 4 for. i 4 for. 50 n5. iz surib, crnib sa zlatnimi okrajei, ili iz posve pozlaćenih
lestvica ; podjedno se u to računa čisto belgijsko staklo, otražnja strana ter i omot okvira.


Naklada Šumarskog lista br. 4. iznaša 800 otisaka, a razpačano je: 8 primjeraka
na začastne, 30 na utemeljiteljne, 29 na podupirajuće, 226 na I. razreda i
386 na II. razreda članove; nadalje 29 primjeraka na predbrojnJke, 46 na i-azna
družtva i uredničtva novina, 14 na slušatelje gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcu
a 12 pako pridržano je u đružtvenoj knjižnici. Još iza toga preostavšib 20 primjeraka
stoji u pričuvi za tečajem ove godine di´užtvu novo pristupivse Članove.


Zakoni i normativne naredbe.


Vrieme za ođpravijanje pošiljaka od divljači. Po § 10. zakona o lovu


(z. Čl. XX. od god. 1883.) dozvoljeno je kupovati i prodavati divljač u prvib 14
dana lovostaje. Obzirom na ovu ustanovu i na onu glede u § 9. gore rečenog zakon,
članka ustanovljene lovostaje mogu se naredbe br. 5.386,/884., 10.773./884. i
29.899/884. (P. E. T., str. 61, 81 i 213) svesti u sliedeče:
I. U obseg u Ugarsk e dozvoljeno je primati pošiljke od divljači u sliedeće doba :
a) jelena od 2. srpnja do 28. listopada;
b) lanjca (Dambirscb) od 2. srpnja do 28. studena;
c) košuta i ianj (Hirscb- u. Damkub), te srnu od 16. listopada do 14. sieČnja;
d) srndaČa (srnjaka) od 2. travnja do 28. prosinca;
e) divokozu od 2. kolovoza do 28. prosinca, a kozlića u obće nikako;
f) velikog i malog tetricba (Auer- u. Birkbubn) od 2. ožujka do 14. lipnja, a
ženke
nikako;


g) Iještarka (Haselbuhn) od 16. kolovoza do 14. prosinca;


b) gnjetela i droplju (Fasan u. Trapp) od 14. kolovoza do 14. veljače;


i) jarebicu (Bebbnhn) od 2. kolovoza do 14. siečnja;


k) ubijene ptice-pjevačice nikako;


1) sve ovdje nabrojene ptice (osim onib u 3. članku navedenih ptica) izvan


obćenite lovostaje — naime od 16. kolovoza do 14. veljače.
Buđuć se u zakonu o lovu za Hrvatsku i Slavoniju (brv.-slav.-dalm. zak. čl.


XVIII. od god. 1870.) ustanovljene lovostaje razlikuju od onib u § 9. zak. Čl. XX.
od god. 1883. za Ugarsku ustanovljenih lovostaja; to se mogu pošiljke pi´imati.
n. u obsegu Hrvatske i Slavonije od sliedeće divljači:
a) jelen od 25. lipnja do 14. listopada;
b) srndači od 2. listopada do 19. sieČnja;
c) košuta i Ianj, te srna od 2. listopada do 19. siečnja;
d) zec od 2, kolovoza do 14, veljače;
e) divlja perad od 16. kolovoza do 14. ožujka.
Kr. poštar, uredi ovlašteni su u gore roČenih tačkab a), -- e) nabrojenu divljač
odpremati
u Hrvatsku i Slavoniju samo u navedeno doba.
IIL U obsegu Ugarske, Hrvatske i Slavonje mogu se u svako doba
odpremati;


1. Po naredbi od 8. lipnja 1876., br. 12.787. (P. K. T. 1876., str, 163.)
žive ptice-pjevačice i ptice za ures (Ziervogel) od sitnije vrsti, divlja ili domaća perad
(osim purana; labudova i pava [paun]).
MiiiimiimiMmiMinmiriMiiiBiniiMiiMiiii laiBiiiniiiiiiiiiinii" m imu nimm