DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 171 2.
Selice, vodene i grabežljive ptice (t. j . gljuke, divje patlce, đivje guske, orlovi,
jastrebi (kobci), sokolovi i t. d., nadalje golubovi, čvorci, bravenjaci i t. d., a tako i
grabežljive! (Eaubthiere) i ostala škodljiva zvierad (vuci, inedjedi , vepri, jazavci,
kunići i t. d.).
Jelenak (Ijeljen), ianjac, te košute, lauj i srne mogu se pače unutar gore navedene
lovne dobe (lovnje) samo onda odpremati, ako se vidljivo netaknuta spolovila
(spolni dielovi, Geschlecbtstbeile) ostave.


Ova naredba neproleže se pođnipoŠto na odpremuone divljači, koju je po ustanovi
§. 18. zak. 61. od god. 1883. slobodno ubijati (postrieljati) u zatvorenih mjestih
i zabranali.


Da se moguće zloporabe zaprieče odi^edjuje se, da se u takovih mjestih postrie-
Ijena divljač u vrieme lovostaje kod prodaje previdi izkaznicom.


Za takovu izkaznieu vrJede od posjednika ili zakupnika dotičnog lovišta odnosno
od ovlaštenika izdane i po nadležnom obć. uredu potvrdjene svjedočbe, u kojih se ima
naznačiti rod, vrst i broj divljači.
Ovakove izkaznice mogu se u buduće rabiti i za one pošiljke od divljači, koje
se za odpremu po komugod na sliedećih poštab predavaju:


Hunjad, Nagy-Kuktilo,


K is-Kiiktillo , , Saros,


Koma r om, Szolnok-Doboka.


Kr. poŠtarski uredi imaju ovu naredbu u ,,Postai Tarif4k" pod točkom 6. §. 27
znanja radi objaviti.
U BudapeŠti, 17. veljače 1887. (Iz Postai Kendeletek Tara).


Sa drvarskog tržišta.


Dražba raznih vrsti podređjenih drva za palice u šamah petrovaradinske
imovne obćine. Gospodarstveni ured pomenute imovne obćine obdržavat će
dne 5. travnja t. g. javnu dražbu uz primanje pisnaeniii ponuda na pravo sječnje palica od
drenovine, svibovine, Ijeske, gloga i crnog trna 1 met. dugih i 4 cm. deb. Količina
je sliedeća:


U kot. šumariji Klcnak; u zabrauah Vukoder 15*000, — Pavlaka lOO´OOO,


— Vitojevačko oštrovo 100*000 komada. U kot. šumariji Kupinovo; u zabranab
Grabovina 80-000, — Bečmenski ključ 170 000 — i Tvrdenjava 90´000 — dakle
ukupno 555*000 komada.
Izklična ciena je 20 for. od 1000 komada. Ponude imaju lO^/j^ žaobinu sađi^žavati
od ponudjene svote a može se na jednu, više ili na sve gornje hrpe reflektirati. Dostalna
svota ima se uplatiti podpnno u roku od jednog mjeseca, raČunajuć od dana
dražbe. Rok za sječeuje palica ustanovljen je do konca rujna t. g.


Pobliži uvjeti mogu se uviditi kod rečenog gospodarstvenog ureda i kod kot.
šumarija imovne obćine u Klenku i Kupinovu.


Dražba drva u šumah otočke imovne obćine. Gospodarstveni ured, te
imovne obćine oglasio je ponovnu dražbu drva na dne 8. ožujka t. god. ob onih
hrpah, koje dne 3. siečnja t- g. neprodane ostadoše. Drvna gromada iznaša:


525 hrasta s 850 m´^ za tvorivo procjenjenih na 4845 for. — nČ,
2075 jela i omorika s 5316 nr^ za tvorivo procjenjenih na 13930 ,, 80 „
562 bukve s 1307 za ciepanje procjenjenih na ..,..,. . 2875 „ 40 „
u ukupnoj procjenjenoj vriednosti od. . 21651 ,, 20 j^
Dražbeni uvjeti su isti. kao što srao već u I. svezku našeg organa na strani


41. odnosno 42, već označili. , . _
Dražba hrastovih stabala. Gospodarstveni ured gradiške imovne obćine obdržavati
će dne 13. travnja 1887. ob H satih prije podne javnu dražbu vrhu 739