DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 32     <-- 32 -->        PDF

_ 172 —


hras t ovi b stabal a u šumskom si-ezu Javičkagređa, procienjenih na 15-572 for.
putem primanja pismenih ponuda. Pobliži uvjeti o toj prodaji mogu se u svako doba
uviditi kod gospodarstvenog ureda i kod kot. šumarije u Novskoj.


Trgovačke crtice iz ogulinskoga kraja (godina 1886.) Glavno tržište za
ovaj kraj jest Kieka, Senj i Novi. Drvena roba, koja se za rečena tržišta izradjuje,
jest u glavnom slisdeća;


Jelovi i smrekovi bordo nali (grede) od raznih dimensija od -´/ao cm.
do ^^/45 em. debljine (bridko otesauo) i 8 do 20 i više metara duljine.


Jelove i smrekove piljenice i to: lafcežani 3.79 cntr. (12´ bečkih) dulj.
25 do 35 cmtr. širine i 2.634 emtr. (1 " bečki) debljine; onda pajotiee 4.18 mtr. dulj.
2 5 do 35 cm. širine i 2.9 cm. debljine.


Jelova i smrekova krovna daska: 130 cm. do 160 cm. dulj. 12 cm.
sir. i 1 cm. deblj. ; jedan tovar broji 100 komada.


Bukov e duge : 80 cm. dulj., 11 cm, sir., O.9 do I.2 cm. deblj.; sadržaje
jedan tovar 300 komada. — lOO cm. dulj., l i do 14 cm. Sir., 1,5 do 2.2 cm. deblj.;
sadržaje jedan tovar 200 komada, — 126 cm. dulj., 12 do 17 cm. sir., 2.6 do 2.9 cm.
deblj.; sadržaje jedan tovar 126 komada. — 90 cm. dulj., 12 cm. Šir., 2.6 cm. deblj.;
sadržaje tovar 150 komada. 100 cm. dulj., 14 cm. šir.^ 2.6 cm. delj.; sadržaje tovar
100 — komada. 130 cm. dulj., 16 cm. sir., 2.6 cm. deblj.; sadržaje tovar 60 komada. —


160 cm. dulj., 17.6 cm. sir., 2.6 cm. deblj.; sadržaje tovar 52 komada.
Jelova mala dužica (kanoči zvana). 100 cm. dulj., 11 do 12 cm. šir,,
2 cm. deblj.; sadržaje jedan vez (Bund) 25 komada.
Smrekova dužica. 130 cm. dulj., 12 do 17 cm. šir., 2 cm, deblj., zatim
160 cm. dulj., 12 do 17 cm. sir., 2.6 cm, deblj.; sadržaje jedan vez 36 komada.
Bukovavesla: .
2,78 metr. duljine = 8 talijan. stopa fietvrtaci.


10 petaci.


= n 11
4,164 n: letr. duljine == 12 jj )> šestaci.
4,86 14 sedmaci.


7? » == » ))
5j55 J3 35 = 16 n n osmaci.
6,246 . n )i ^ 18 » V devetaci.
6,94 rt 20 desetaci.


» =-´? 7)
7,634 22 jedanajstčaki.


n JI = » W
8,328 dvanajstčaki.


n w == 24 w )>
9,028 J7 =, 26 n trinajstčaki.


n »
U k 0 va v-r at i la:


2 met. duljine ®/8 cmtr. debljine
2 ^^12


» » M »
4 n )) «/S TI r<
4 )i n ´^ll% )1 _ n
5 )) ´^/12


n
n .J>


Bukove piljenice i to: mesinice 2,a met. duljine, 26 do 30 cm. širine i
0,4 do 0,6 cm. debljine; genua 2.2 met. duljine, 18 do 23 era. širine i 26 do 30
cm. širine zatim 0.8 cm. debljine; decimani 2.2 met. duljine, 26 do 30 cm, širine,


1.5
cm. debljine; testoui 22 met. dulj., 26 do 30 em. širine, 2.2 cm. debljine.
Jelove i smrekove gredice: 3.1.? met, dulj., 11.6 cm, širine i 11,6 cm.
debljine; 6.26 met. ===: 18 t. p. dulj., 15 cm. = 5 t, p. šir. i 17 cm. = 6 t. p. deblj. ; (ili 1
karo), 6,26 met. : = 18 t, n, dulj., 17 cm. . ^ 7 t, p. šir. i 23 cm. t. p. deblj. ; 7,656 met.
== 22 t. n. dulj , 17 cm. šir. i 23 om. deblj.; 9,396 met. = 27 t. n. dulj., 17 cm.
šir., i 23 om. deblj. (ili 2 i pol kara).