DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-^ m —


Osina toga prodaje se i ogrievxioga drva žiteljem ogulinskim i slunjakim a i poniešto
u Senj.
U Ogulinu i Slunju prodaje seogrievn o drv o u hvatovih^ ciepanice su du


gačke 80´´ (87 cm.), te po tom sadržaje jedan hvat 2,g6 prost. met.
Na glavnijih primorskih tržišrih prodaje se stari beSki hvat ili metrički hvat.
Uz to se prodaje drvo za ugljen, koje se u glavnom trži n Senju i Novom,


a i kovači ga za svoju porabu pale.
Ugljen se prodaje na vreće, od kojih jedna sadržaje obično I.5 vagana.
Troša k izradb e jest : Za podsiecanje stabla i iztesanje bordonala plača se


od jedne kubične venecianske ili talijanske noge bez razlike 7 novČ. Za podsiecanje
jelovog i smrekovog stabla i za izradbu takovoga na kuseve plača se poprieko od kusa
oko 15 do 20 novč.; za piljenje jedne jelove ili smrekove piljenice placa se oko 6
do 10 novč.; (za piljenje brvana i mostnica plača se do 15 novČ. od komada); za
podsjećanje bukovog i javorovog stabla, te za izradbu na kuse plača se poprieko po kusu
10 do 14 novč.; za pilenje jedne bukove piijenice plača se 1 do 3 novČ. ; za podsiecanje
stabla i za izradbu 100 komada jelove ili smrekove krovne daske plača se 1 f,
20 novč. do 1 for. 80 novČ. (mjestimice lošije i po 50 nove.); za podsiecanje stabla
i za izradbu 300 komada (jedan tovar) bukove dužice od 80 cm. duljine plača se 2 f.
do 2 for. 20 novČ., a za osobitu dobru i Čistu robu po 2 for. 50 novČ.; za onu od
100 cm. duljine plača se od tovara (200 odnosno 126 kom.) 1 for. 80 n. do 2 f.;
za podsiecanje jelovog i smrekovog stabla i za izradbu dužica plača se razmjerno napram
trošku za izradbu jelove i smrekove krovne daske niešto skuplje; za podsiecanje bukovoga
stabla i za izradbu takovoga na vesla plača se za svake 2 tal. noge duljine vesla
5 nČ.; za podsiecanje i za izradbu stabla na vratila plača se od onih 2 met dug.
15 novč,, za ona 4 met. duljine 30 nove., za ona 5 met. duljine 40 novČ. ; za podsiecanje
stabla i za izradbu 1 kara gradje plača se oko 30 nČ.; za izradbu jednoga
bečkoga hvata bukovog ogrievnog drva plača ae: i to za drva I. razreda 1 f. 20 nč.
do 1 for. 50 novč., II. razreda 90 novč. do 1 for. 20 novč., a drva III. razreda
60 novč. do 90 novČ. Za izpalenje jednoga vagana ugljena plača se 5 do 6 novč.


Troškov i vožnj e iznašaju iz šume srednje udaljenosti za bordonal do glavnih
tržišta 21 novČ. od jedne tal. kub. noge; za izvoz jelovoga ili smrekovoga
kus a iz šume srednje udaljenosti do pile plača se od svakoga taL palca promjera
kusa 8 do 10 nč.; a izvoz piljenica od pile do glavnog tržišta stoji po komadu
12 do 16 novč.


Za izvoz bukovo g kus a iz Šume srednje udaljenosti do pile plača se od svakoga
tal palca promjera kusa 5 novč. a i 8 do 10 novč.; a izvoz piljenice do
glavnog tržišta 3 do 12 novČ.


Za izvoz krovne, jelove i smrekove daske plača se iz šume si-ednje
udaljenosti do glavnog tržišta za svakih 100 komada oko 80 uovč. do 1 for. 20 nč,
Za izvoz bukov e dug e jedan tovar i to onih kračih plača se iz šume srednje


udaljenosti do glavnoga tržišta 2 for. 40 nove.
Za dulju razmjerno po težini i kolikoči, koja ide na jedan voz.
Za jelovu i smrekovu dužicu plača se niešto više nego li za krovnu dasku.
Za bukov a vesl a plača se iz šume srednje udaljenosti do glavnog tržišta od


onih kračih po komad QQ novč., od onih duljih po komad 1 for.
Za bukov a vratil a plača se iz Šume srednje udaljenosti do glavnog tržišta
po komad od onih kračih 15 novo., a od onih duljih 30 do 33 novč.
Za izvoz jelovih i smrekovih gredica od 1 kara n. pr. na udaljenost iz
šume oko 7^586 kilomet. 25 do 30 novč.


Za izvoz jednog bečkoga hvata I. razreda bukovog ogrieva plača se iz
šume srednje udaljenosti do glavnoga tržišta 5 do 7 for.. za II- razred 4 for. 50 nč,
do 5 for. 50 novČ.


18