DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 34     <-- 34 -->        PDF

174 —


Ugl|eii ,11081 najviše ono s^mo žiteljsfcvo u tovarib na tržištej koje ga pali.
Za jedan željeznički vagon natrpan drvenom robom plaća se vozarine iz Ogulina
do Rieke 25 for.j s natrpavanjem 27 for.


Prodajna ciena robe na glavnih tržištib: „Se n j-Ki eka" i to: za
jelove i smrekove bordonale, na rivi ili u skladište postavljene 55 do 60 nS.,
doi^im na tržištu 52 do 55 novč, za jednu tal. kub. nogu.


Za jelove i smreko ve p ilj enice: latežane komad po 50 novč., a pajolice
komad po 60 novS. Škarta komad po 25 do 35 novfi.
Za jelovu i smrekovn krovnu dasku: 130 do 160 cm. duljine, 1 crn.
debljine, od koje ide u tovar 100 komada, tovar po 3 for. do 4 for. 50 novfi.
Zabukovudugu:
80 cm. duljine jedan tovar (300 komada) bolje po 8 for. lošije po 6 for.


100 cm.
(200 po 5 do 6 for.


n )i 11 )i


126 em.
(126 po 5 for. do 5 for. 50 novč.


71 » 11 11
90 cm. )) n j) (150 it po 5 for. 20 novč. do 6 for.
100 cm. (100 po 4 for. 50 novč.


n » » )j
130 cm. ( 60 po 3 for.


JI rt ´ n ff


160 cm.
( 52 po 3 for. 12 novč.


» n n 11


Za jelove dužice (kanoči zvane):
100 cm. duljinCj 2 em. debljine^ 50 komada (2 veza) 80 novč. do 1 for.


130 cm. „ 2.6 „ „ 40 ^ po 3 tor. do 3 for. 20 novč.
Za smrekove dužice:


130 cm. duljine, 2 cm. debljine, komad po
7 do 8 novč. ,


160 cm. „ 2.6 li TI 36 kon ) maže iZa bukova vesla


Četvrtaka 1 komad po 30 novč.
petaka JI 40
Šestaka 50


n


sedmaka
70


JI 11 11
osmaka V 11 1 for. — novč.
devetaka n » 1 » 20


n
desetaka n ;; i 11


" ^^.


jedanajstaka
2 11


)i 11


đvanajstaka n 2 I 60
trinajstaka n 3 „ 50 11


Za bukova vrati la:


2 met. duljin€ cm. deblj. 1 komad po
20 no\


30 „


» n 11


4 71 " 11 n 11
50 „
60 „


n
5 M
n


)7
1 for.


11 11


11 »


Za bukove p ilj enice: meslnica 100 komada po 8 do 10 for. dobre robe,
a loše i po 7 for., genue 100 komada po 12 do 14 for. decimana se prodaje skupa
sa genuom na svakib 90 komada ovih 10 komada onih^ testona komad po 15 nove.,
škart ovih vrstih piljenica prodaje se za polovicu ovih ciena,


Za jelove i smrekove gredice: onih 6.26 met. dulj., *^/i7 cm, debljine
(ili 1 kar) po komad 1 for. 50 novČ. .
Onih 6.26 met. dulj., i^/a.-} cm. deblj., 1 komad po 2 for. 25 novč.
7.65«50