DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 390 —


sjeGiiie leže na obali rieke Drave, iidaljene^ od zelje^uičke postaje Barcs 2 sata. (Molimo,
da nam se n svoje vrieriie priobći uspjeli predležeće dražbe. Uredništvo.)


Kako nam stoji promet sa dr:vi? Savezno s našom zađwjo0i viesti, priobeeuom
m\ strani 328 žiim. list., možemo sada dalje javiti, da se je ljetos trgovina s hrastovim
drvom, a naročito sa dnžicami živo pokrenula, biidn(5i da u Francezkoj pokraj sve filoksere
ipak ocekivaju bogatu berba, I naši vinogradari, koje tu5a nije potukla, nabav^
liaju si biirađ n nadi, da ce jim ^.okot donieti obilna roda. Usljed tih okolnosti dolaze
fraiicezki trgovci, da svoja skladišta popune, ali povišene ciene jim se nesvidjajus toga se još suztežu kupovati veće cjuantume. Tršćanski mešetari.i frauceaki zastupnici
pa ! gdjekoji gospodari tvrdka dolaze u Sisak, da prije prouče obstojnosti, pa
putuju i u druge krajeve, nebi li našli povoljnije ciene. Slučajno su sve zalihe u čvrstih
rukuh, doeim su slabije sile preuzele druge radnje; svakako će producenti postignuti
ciene, kakovih nije već više godina bilo. Hoće li uspjeti sa cienami, kojim se nadaju,
to još nije sigurno, ali pošto se je već prije nekoliko nedjelja nudilo for. 212. -^ to
bi ipak mogla ciena lahko skočiti na for. 220 do for, 225, Hrastova debla, u obće
gracija za daske, ako je Čiste i bezprikorne vrsti, ima svagda kupaca u Belgiji, Nizozemskoj
i Francezkoj, a ciene se drže, kako koja roba, po for. 18 do 22 za kubični
metar^ a za rezanje dasaka i t. d. po for. 40. Iz Bordeaux-a javlja se, da već davna
nije bila trgovina sa hrasfcovinom tako živahna, kao upravo sada, pa ako veliki spekulanti
računaju na niže ciene, to bačvari nemogu kod velikih naračbina da čekaju, jer
treba da i unapried rade, s toga plaćaju rado i nješto vise.


Preko Rieke je prošle godine, kako to c. kr, Greneral-kon-sul Conte Visković izvješćuje,
došlo u Salonik 11.700 hrastovih greda za željeznice. Drva za gradnju kuća
dolazi onaii o iz Srbije i vilajeta Kosovskog, Iz Mitrovice i Demir-Kapa i od Novogbazara
prieko miliun dasaka i balvana. Jelove i-obe iz Kranjske nabavljaju mnogo iz
Srbije, te se vozi izravno na splavih po Savi. Od kada se kod nas u Zagrebu počelo
nješto više zidati novih kuća, podigla se je prodaja mekane kranjske robe znatno^ te
su ne samo kod savskog mosta ogromna skladišta dasaka, letava i brvana, već i u
samom gradu na vise mjestih otvorene trgovine s drvi.


Lovstvo.


Trovanje grabežljive zvjeradi sa striehninom. Doznajemo, da je visoka vlada
posebnom naredbom iznimno dozvolila za područje županije požežke za godinu 1888.
trovati grabežljivce sa striehninom uz oprezne mjere. Povodom tim izdala je kr. žup.
obiaat u Požegi od 15. srpnja 1887, broj 5145. sliedeca odredbu na sve područne
kr. kot. oblasti:


„Naredbom visoke kr. hrv.-slav. dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 11. lipnja 1887. broj 19,274, dozvoljeno je iznimno za područje ove županijske
obhasti u godini 1888. grabežljivu zvjerad na trošak lovovlastnika i obćina pomoću nasoljenih
vabaka sa striehninom potrovatj.


Uslled toga obnalazi kr. ova županijska oblast sliedeće odrediti :


1. Lovovlastniei , kr, kotarske oblasti imadu razmjerno polag površine svoga
vlastitoga a i u zakup uzetoga lovišta u ime nabave trovila strichnina do 1„ rujna
1887. kod kr, kotarskih oblasti položiti 15 for., koju svotu će kr. kotarska oblast,
na gore navedene razmjerno razporezati, ,a po ubranju kr. županiji priposlati.
^ 2, Svaki lovovlastnik dužan je rio 1. slcčnja 1888. na svakih 2000 kat. jutavah
bar jednu tnrcinu fkonja, kravu, vola) pripraviti.
Svaka mjestna obćina po odredbi kr. kotarske obhi,sti prirediti će polag veličine
svoga kotara na svakih 1000 kat. jutarah po jednoga nuuijeg vabka i to psa.
3, Svakomu lovovlastniku a i mjestnoj obćini prosto stoji i više bud kakovih
vabaka prirediti.