DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 391 ~~
4. Kr. kotarska oblast poziva se prama odredbi u toćki 2. i 8. sastaviti toćan
izka^ koliko velikih (konjskih) i koliko niairji fpsećih) .vabaka biti će 1. siećnja 188B.
izloženo u području kr. kotarske oblasti, da se tako ^ trovilo. u obrocih svojevremeno
razaslati rnože.
5. Kr. kotarska oblast izkazati će posebniBi izkazom u svom području sve gumarskoeuvarsko
i lovsko osoblje, kao i ine pouzdane osobe, kojim bi se povjeriti mogao otrov
striobnin, i koji će sa istim po posebnom naputku vabke prirediti^ iste nadzirati i
uništiti,
6. Priredjene vabile postaviti će po kr, kotarskoj oblasti izkazani u toČkI 5.
vještaci u svakom kotaru nijestne obćine na zgodnih mjestih i u blizini vabka sa snopom
slame na obližnjem drvu zabilježiti, da svaki za vrieme izloženja vabaka onttj predjel
klone,
7. Sve vabke u cielom podrućju izložiti je 1. i 2. siećnja 1888. a ostati t5e
izloženi đo 16. siećnja 1888.
Od IG, sie^nja 1888. do 20. siećnja 1888. ima svaka mjestna obćina pod nnd-
Korom vještaka (toe. 5.) i obćine svoj kotar poput hajke prohajćiti, zaostatke od vabaka
i potrovanu zvjerad pokupiti.^ pobrojiti i po vrsti ubilježiti, a tada spaliti i zakopati,


8. Kezaltate trovanja ima svaka obćina od vještaka pokupiti i kr. kotarskoj
oblasti prijaviti izkazoin. Ove izkaze priposlati će kr. kotarska oblast do 1. veljače 1888,
kr. županiji statistike radi,
9. Za vrieme od 1. sjeČnja 1888. do 1. veljać^e 1888. kr. kotarskoj oblasti pridonesena
ubijena grabežljiva zvjerad u ime zatraživanja taglie neće se uvažiti, posto bi
se i od potrovanih u tu svrhu upotriebiti moglo.
10. Za vrieme od 1. do 21. siećnja 1888. nije slobodne nikome nikakvu domaeu
rnarvu, kao konje, rogato blago, koze, ovee i svinje na pašu, brst ili žirovinu goniti.
Prekršitelji ove odredbe kazniti će se poiag okolnosti i globom do 100 for. a. vr.
Poziva se kr, kotarska oblast, da odredbu ovu svestrano u svom području proglasi,
naročito pako obzirom, na toSku 10. neka već sada ubavjesti sv^e Šumovlastnike,
da pri prodaji zirovine, u ugovor .stave izkljueenje žirenja od 1.—25. stećnja 1888.


Obzirom, pako na točku 1., 4. i 5, neka kr. kotarska oblast odnosni novac i
zatražene izkaze do 15, rujna 1887. kr. ovoj oblasti pripošalje,"


Ovu odredbu priobćujemo p. n. štovanim Čitateljem znanja radi uz toplu želju,
da i ostale kralj, županijske oblasti još pravodobno zatraže dozvolu u istom smjeru, da
se može, osobito u županijab slavonskih, trovanje grabežljivaca već poćetkom 1888.
istodobno preduzeti, ter da se tako već jednom utaman! preveliki broj grabežljivaca, u
velike pogibeljnih koli lovstvu, toli osobito domaćoj marvi.


Množina ubijene grabežljive zvjeradi^ za koju.su polit, oblasti na ime dotićnih
stranaka zaiskale nagradu u smislu naredbe kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske
vlade od 13. lipnja 1883. br. 21.137.


Počam od 1. siecnja do konca lipnja t. g. ubijeno je po izvješćili politić. oblasti
grabežljive zvjeradi U´ županiji ličko-krbavskoj 7 medjeda, 47 vukova, 573 lisice, 49
div. mačaka i 186 kuna; u županiji pozežkoj : Bd vukova, 253 lisice, 23 div. mačke
i 7 kuna; u županiji zagrebačkoj: 12 vukova, 6 7 lisica, 4 div. mačke i 6 kuna; u
županiji modrusko-riečkoj : d vukova, 11? lisica, 7 div. mačaka i 10 kuna; u županiji
sriemskoj: 20 vukova,, 85 lislea, 8 div. mačaka i 1 kuna; u županiji ,osiečkoj 13
vukova i napokon u obsegu grrađ. poglavarstva petrinjskog: 5 lisica,


. Po gornjih podatcih ubijeno je dakle tečajem naznačenog vremena grabežljive
zvjeradi ukupno 1452 komada, te su dopitane nagrade dotičnim strankani izp]:!Ćene po
odnosnom kralj, poi´eznom uredu na teret samoupravnoga bndgeta kralj. lirvatske i
Slavonije.


Prema broju i vrsti ubijene zvjeradi izplaeeno je za nagradu u županiji ličkokrbavskoj
583 for. 50 novč. ; u županiji pozežkoj 327 for. 50 nvč,.; u županiji